Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe bezetting jongerenpastoraat

gepubliceerd: zondag, 6 juni 2021

Op het Jon­ge­ren­pas­to­raat van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is vanaf deze maand Jordi Joosten als project­me­de­werker be­gon­nen. Per 1 sep­tem­ber zal Matthijs Jansen het jon­ge­ren­pas­to­raat gaan verlaten en zich alleen nog inzetten voor Ka­the­draal TV.

Carolien Hoogen­boom zal zijn taken over­ne­men en zich daar­mee o.a. meer gaan bezig­hou­den met de fondsen­wer­ving en het beleid en visie van het jon­ge­ren­pas­to­raat. Daar­naast zal haar aan­dacht het ko­men­de jaar uit­gaan naar de The Mis­sio­na­ry School, het contact met de tiener-/jon­ge­ren­wer­kers en de organi­sa­tie van de WJD-reis.

Takenpakket

Jordi zal voor 15 uur per week het jon­ge­ren­pas­to­raat komen ver­ster­ken. Hij zal zich o.a. gaan bezig­hou­den met de organi­sa­tie van het tiener­kamp, ac­ti­vi­teiten van het jon­ge­ren­plat­form zoals een kerst­di­ner, klooster­week­end en dak­lo­zen­di­ners en het onder­hou­den van contacten met tiener-/jon­ge­ren­groepen. Jordi was al betrokken bij Ka­the­draal TV voor het streamen van de Missen en de Q&A’s van het jon­ge­ren­pas­to­raat. Ook hier zal hij zich voor blijven inzetten en wellicht wat vaker voor de camera in plaats van achter de camera ver­schij­nen.

Kennis­ma­king

Jordi is 19 jaar, komt uit Schagen en woont nu in het katho­lie­ke jon­ge­ren­cen­trum ‘Het Josephhuis’ te Haar­lem. Hij is eerste­jaars ge­schie­de­nis­stu­dent aan de Uni­ver­si­teit van Leiden. Als tiener heeft hij meer­dere malen deel­ge­no­men aan het tiener­kamp BreakOut. Op zijn 16e is hij mee­ge­gaan op bisdom­bede­vaart naar Assisi. Daarna is hij zich steeds meer gaan inzetten als vrij­wil­li­ger voor het Katho­lie­ke jon­ge­ren­werk in ons bisdom en is hij inmiddels lid van het bestuur van RKJ (rooms katho­lie­ke jon­ge­ren) Haar­lem.

Terug­blik Matthijs

Matthijs kijkt met dank­baar­heid terug op de 9 jaar waarin hij zich heeft mogen inzetten voor het jon­ge­ren­pas­to­raat. Hoogte­pun­ten voor hem waren de beide bisdom­bede­vaarten naar Rome (2015) en Assisi (2018) en de WJD-reizen naar Rio de Janeiro, Krakau en Panamá. Daar­naast was het jaar­lijkse tiener­kamp BreakOut altijd een prach­tige afslui­ting van het seizoen.

Bisdom­maandjour­naal

In het eerst­volgende bisdom­maandjour­naal op Ka­the­draal TV zal Jordi zich ver­der voor­stel­len. Lees ook het bericht op de web­si­te van het jon­ge­ren­pas­to­raat waarin Jordi zich voorstelt:Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde levenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose