Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe bezetting jongerenpastoraat

gepubliceerd: zondag, 6 juni 2021

Op het Jon­ge­ren­pas­to­raat van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is vanaf deze maand Jordi Joosten als project­me­de­werker be­gon­nen. Per 1 sep­tem­ber zal Matthijs Jansen het jon­ge­ren­pas­to­raat gaan verlaten en zich alleen nog inzetten voor Ka­the­draal TV.

Carolien Hoogen­boom zal zijn taken over­ne­men en zich daar­mee o.a. meer gaan bezig­hou­den met de fondsen­wer­ving en het beleid en visie van het jon­ge­ren­pas­to­raat. Daar­naast zal haar aan­dacht het ko­men­de jaar uit­gaan naar de The Mis­sio­na­ry School, het contact met de tiener-/jon­ge­ren­wer­kers en de organi­sa­tie van de WJD-reis.

Takenpakket

Jordi zal voor 15 uur per week het jon­ge­ren­pas­to­raat komen ver­ster­ken. Hij zal zich o.a. gaan bezig­hou­den met de organi­sa­tie van het tiener­kamp, ac­ti­vi­teiten van het jon­ge­ren­plat­form zoals een kerst­di­ner, klooster­week­end en dak­lo­zen­di­ners en het onder­hou­den van contacten met tiener-/jon­ge­ren­groepen. Jordi was al betrokken bij Ka­the­draal TV voor het streamen van de Missen en de Q&A’s van het jon­ge­ren­pas­to­raat. Ook hier zal hij zich voor blijven inzetten en wellicht wat vaker voor de camera in plaats van achter de camera ver­schij­nen.

Kennis­ma­king

Jordi is 19 jaar, komt uit Schagen en woont nu in het katho­lie­ke jon­ge­ren­cen­trum ‘Het Josephhuis’ te Haar­lem. Hij is eerste­jaars ge­schie­de­nis­stu­dent aan de Uni­ver­si­teit van Leiden. Als tiener heeft hij meer­dere malen deel­ge­no­men aan het tiener­kamp BreakOut. Op zijn 16e is hij mee­ge­gaan op bisdom­bede­vaart naar Assisi. Daarna is hij zich steeds meer gaan inzetten als vrij­wil­li­ger voor het Katho­lie­ke jon­ge­ren­werk in ons bisdom en is hij inmiddels lid van het bestuur van RKJ (rooms katho­lie­ke jon­ge­ren) Haar­lem.

Terug­blik Matthijs

Matthijs kijkt met dank­baar­heid terug op de 9 jaar waarin hij zich heeft mogen inzetten voor het jon­ge­ren­pas­to­raat. Hoogte­pun­ten voor hem waren de beide bisdom­bede­vaarten naar Rome (2015) en Assisi (2018) en de WJD-reizen naar Rio de Janeiro, Krakau en Panamá. Daar­naast was het jaar­lijkse tiener­kamp BreakOut altijd een prach­tige afslui­ting van het seizoen.

Bisdom­maandjour­naal

In het eerst­volgende bisdom­maandjour­naal op Ka­the­draal TV zal Jordi zich ver­der voor­stel­len. Lees ook het bericht op de web­si­te van het jon­ge­ren­pas­to­raat waarin Jordi zich voorstelt:Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022TienerdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose