Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Désirée Krikhaar: Maria - Haar leven in beeld

Deze lezing is verzet naar 15 augustus 2021

gepubliceerd: maandag, 17 mei 2021

In het kader van de Maria­maand or­ga­ni­seert het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood, de bekende Maria bede­vaart­plaats in Heiloo een speciale lezing. De lezing stond oor­spron­ke­lijk gepland op 29 mei, maar is uit­ge­steld naar 15 au­gus­tus 2021.

Désirée Krikhaar

Kunsthistorica Désirée Krikhaar was als gastconservator betrokken bij de succes­volle ten­toon­stel­ling ‘Maria’ in Museum Catha­rij­neconvent en schreef het boek ‘Geen Dag zon­der Maria’. In haar lezing geeft Krikhaar een over­zicht van de levensloop van Maria vanaf haar geboorte tot haar hemel­vaart.

Apokriefe boeken en legen­den

De ge­schie­de­nis van Maria is nau­we­lijks be­schre­ven in his­to­rische bronnen, maar des te meer in apokriefe boeken en legen­den. En juist deze prach­tige verhalen hebben vanaf het vroege chris­ten­dom tot de dag van vandaag geïnspireerd tot een schat aan kunstui­tingen: van muur­schil­deringen tot mozaïeken, van iconen tot schil­derijen en beel­den.

Details

wat: Lezing ‘Maria - Haar leven in beeld’
spreker: Désirée Krikhaar
datum: zater­dag 15 au­gus­tus 2021, Maria Ten­hemel­op­ne­ming
tijd: van 14.00 tot 15.00 uur
plaats: Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65, Heiloo
De lezing is fysiek indien de corona­maat­re­ge­len het toelaten;
anders strea­ming via YouTube­ka­naal van Onze Lieve Vrouw Ter Nood
aanmel­ding: Vooraanmel­ding fysieke lezing via: info@olvter­nood.nl
kosten: Deelname aan de lezing is gratis, een donatie is welkom

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose