Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ook in 2021 geen bedevaarten

gepubliceerd: zaterdag, 1 mei 2021
foto: A. Broerse-van Hal
Kevelaer
Kevelaer
foto: Huisvoordepelgrim.nl
Lourdes
Lourdes

Hoewel het einde van de corona­pan­de­mie in zicht komt, steeds meer mensen gevacci­neerd wor­den en de reis­we­reld zich weer opmaakt voor het boeken en ver­zorgen van vakan­tiereizen, is het nog steeds te ondui­de­lijk hoe de situatie zich de ko­men­de maan­den zal ont­wik­ke­len.

Gelet op de hui­dige situatie van coronabesmet­tingen en -maat­regelen, in zowel ons eigen land als in Frank­rijk en Duits­land, en de nog gel­dende beperkende reis­moge­lijk­heden hebben bede­vaart­orga­ni­sa­ties moeten besluiten hun bede­vaarten ook niet jaar niet te laten door­gaan.

Kevelaer

De jaar­lijkse bede­vaart van de Haar­lemse Broe­der­schap naar Kevelaer en de Pelgrims­groep Am­ster­dam/West-Friesland en Volen­dam (altijd begin juli) gaat ook dit jaar niet door. Hun eerst­volgende bede­vaart naar Onze Lieve Vrouw Troos­te­res van de Bedroef­den staat gepland voor maan­dag 4 tot en met woens­dag 6 juli 2022.

Lourdes

De door het Huis van de Pelgrim geplande bede­vaarten naar Lourdes voor sep­tem­ber en ok­to­ber gaan ook niet door. (In de mei-editie van SamenKerk, dat de ko­men­de week verschijnt, staan deze najaars­reizen nog wel vermeld.) Voor deze najaars­bede­vaarten moeten nu afspraken gemaakt wor­den (zoals ver­voer en hotels) en de onzeker­heid is te groot.

Directeur Olivier Dols: “Het zou een enorme teleur­stel­ling zijn als mensen zich de hele zomer verheugen op een bede­vaart naar Lourdes, die op het laatste moment afgezegd moet wor­den.” Pelgrims die al geboekt had­den, kunnen hun geld terug­krij­gen of deze geheel of gedeelte­lijk omzetten in een gift.

Pelgrimini's

Huis voor de Pelgrim biedt in de maan­den mei, juni en juli wel een aantal dag­bede­vaarten aan naar bij­voor­beeld Tienray, Banneux en Wittem. Op dins­dag 20 juli staat een ‘pelgrimini’ gepland naar Heiloo. Na­tuur­lijk wor­den daarbij de dan gel­dende corona­maat­re­ge­len strikt aange­hou­den.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose