Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Online cursus geloofscommunicatie

Vanaf 21 april - 19.30 uur - Online

gepubliceerd: maandag, 12 april 2021

Online cursus geloofscommunicatieHoe laten wij de wereld zien dat we een levende geloofs­ge­meen­schap zijn? Hoe gaan we om met sociale media? Hoe laten we digitale en geprinte com­mu­ni­ca­tie elkaar ver­ster­ken? Hoe gebruik je video in een sterke com­mu­ni­ca­tiestrategie?

In een vijf­daag­se, online trai­ning wor­den deze en andere vragen beant­woord door bekende pro­fes­sio­nals:

  • KRO-NCRV presentator Leo Fijen
  • com­mu­ni­ca­tiespe­cia­listen van Katho­liek Leven
  • inter­ker­ke­lijk com­mu­ni­ca­tie­bu­reau De Zalige Zalm
  • erva­ringsdes­kun­digen uit pa­ro­chies

Per sessie wor­den huis­werk­op­drachten meege­ge­ven, opdat de in­for­ma­tie goed beklijft.

Kortom: een inte­res­sante, uit­da­gende cursus speciaal over eigen­tijdse pa­ro­chie-com­mu­ni­ca­tie!
De cursus wordt geor­ga­ni­seerd vanuit bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den, maar wordt open­ge­steld voor mensen uit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Data

De vijf trai­ningssessies duren 90 minuten met daarna nog een in­ter­ac­tie­ve chat van 30 minuten met de deel­ne­mers.
De sessies zijn online; de link wordt na betaling toe­ge­stuurd.

woens­dag 21 april 2021 19.30 - 21.30 uur
woens­dag 12 mei 2021 19.30 - 21.30 uur
woens­dag 26 mei 2021 19.30 - 21.30 uur
woens­dag 9 juni 2021 19.30 - 21.30 uur
woens­dag 23 juni 2021 19.30 - 21.30 uur

Details

fol­der: Folder cursus Geloofscom­mu­ni­ca­tie (pdf)
in­for­ma­tie: Lizette Romijn, vicekanselier
lromijn@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
aanmel­den: Aanmeld­for­mu­lier (pdf) ingevuld opsturen naar
cursuscoördinator Lammert de Hoop van bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den
l.dehoop@bisdomgl.nl
kosten: € 20 p.p.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose