Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven

Roepingenzondag 25 april - 14.30 uur - Online

gepubliceerd: dinsdag, 6 april 2021

Het roe­pingen­pas­to­raat van bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den en het jon­ge­ren­pas­to­raat van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­se­ren ge­za­men­lijk op roe­pingen­zon­dag 25 april een online mid­dag Speeddaten met kloosterordes en het God­ge­wijde leven.

Deze mid­dag wordt geor­ga­ni­seerd voor jon­ge­ren vanuit het hele land om laag­drem­pe­lig kennis te maken met het reli­gi­euze leven en de ver­schil­lende spiri­tua­li­teiten.

De stap om een dagje mee te lopen met een kloosterorde kan best wel een grote stap zijn, zeker als een orde nog onbekend voor je is. Vandaar deze laag­drem­pe­lige online ont­moe­ting, waarbij kennisgemaakt kan wor­den met ver­schil­lende ordes of vormen van God­ge­wijd leven. Zo hopen we dat bij het zien van een gezicht de drempel naar een bezoekje aan een klooster verlaagd wordt.

Pro­gram­ma

tijd sessie
14.30 uur intro­duc­tie door Mgr. Hendriks & Mgr. Van den Hout
14.45 uur sessie 1 - break out rooms
15.00 uur sessie 2 - break out rooms
15.15 uur sessie 3 - break out rooms
15.30 uur ge­za­men­lijke afslui­ting door de bis­schop­pen met uit­stel­ling en vespers
16.00 uur einde

Info en aanmel­denGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
donderdag, 11 maart 2021Jongerenonderzoek
donderdag, 18 februari 2021Vasten-caritasactie Jongerenplatform
donderdag, 18 februari 2021Netwerkdiner mentorschap
dinsdag, 2 februari 2021Mentorschap in het Jongerenpastoraat
dinsdag, 12 januari 2021Vier JongKatholiek webinars gepland
donderdag, 7 januari 2021Landelijk online tienergroepdag
maandag, 21 december 2020Evangelii Gaudium - Online boekclub
dinsdag, 24 november 2020Diocesane WJD voortaan op Christus Koning
donderdag, 5 november 2020Q&A met Marcel Poorthuis
zaterdag, 24 oktober 2020Duimen daar krijg je scheve tanden van Video
dinsdag, 20 oktober 2020Netwerkbijeenkomst - Weerstand
maandag, 19 oktober 2020Logo Wereldjongerendagen 2023 VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose