Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe downloads op Vierpasen.nl

Kleurplaat voor kinderen en pdf boek met gebeden

gepubliceerd: woensdag, 31 maart 2021

Op woens­dag 31 maart zijn er twee nieuwe downloads be­schik­baar gemaakt op www.vierpasen.nl. Voor de kin­de­ren is er een mooie kleurplaat in de stijl van de Vier Pasen­cam­pagne. Ook is de pdf van de Adveniat bestseller ‘Van Maria Licht­mis tot Pink­ste­ren, bid­den in onzekere tij­den’ nu te down­loa­den.

Kleurplaat

De kleurplaat is ge­mak­ke­lijk te down­loa­den, te printen en dan kunnen kin­de­ren er tij­dens de ko­men­de paas­da­gen mee aan de slag. Voor ouders en alle andere belang­stel­len­den is er de pdf van het boek met gebe­den waaraan onder anderen de bis­schop­pen Jan Hendriks (bisdom Haar­lem-Am­ster­dam) en bis­schop Gerard de Korte (bisdom ’s-Hertogen­bosch) een bijdrage hebben geleverd.

Gebe­den­boekje

Het boek is een bestseller van uit­ge­ve­rij Adveniat, die er vele exemplaren van verkocht en de tekst nu ook op deze manier be­schik­baar wil maken. Er zijn gebe­den voor de periode van Maria Licht­mis (2 februari) tot en met Pink­ste­ren (23 mei 2021), vijf­tig dagen na Pasen.

Paaswens

Tenslotte is ook de Paaswens van de bis­schop­pen, zoals die tot en met Pasen wordt uitgezon­den via ver­schil­lende lan­de­lijke en regionale radiozen­ders, nu terug te luis­te­ren op www.vierpasen.nl

Nieuw filmpje online

Op 31 maart is ook het tweede filmpje in een serie van acht online gezet. Bis­schop Ron van den Hout van bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den legt hierin uit wat de Chrisma­mis is, wat er tij­dens deze mis gebeurt, name­lijk de wij­ding van heilige olie. Deze olie wordt gebruikt tij­dens be­lang­rijke levens­mo­menten in het leven van katho­lie­ke gelo­vi­gen, zoals doopsel, vormsel, zie­ken­zal­ving en pries­ter­wij­ding. In de dagen die volgen komen ook de andere filmpjes dan een voor een be­schik­baar.

Vier Pasen!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose