Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe kerk ingezegend in Almere

gepubliceerd: maandag, 8 maart 2021

Na vele jaren van overleg, voor­be­rei­ding, ontwerp en bouw was het zon­dag 7 maart 2021 ein­de­lijk zover: de nieuwe kerk van de Sint Boni­fa­tius­paro­chie te Almere werd inge­ze­gend en in gebruik geno­men.

Bij een latere gelegen­heid - na corona, of tenminste als er veel mensen aanwe­zig mogen zijn - zal de kerk geconsa­creerd wor­den. Deze eerste vie­ring was echter al een his­to­rische gebeur­te­nis.

Nog niet helemaal af

De kerk is nog niet helemaal af: een kunst­werk van Thédore Strawinsky moet nog wor­den aan­ge­bracht. Dit zal als een breed lint rond de hele kerk wor­den aan­ge­bracht, met scènes uit het leven van Jezus. Het orgel is nog niet helemaal afge­bouwd, de ont­moe­tings­ruim­te wacht nog op de koffiebar, het par­keer­ter­rein is nog een zand­vlak­te en zo moet er nog wel meer gebeuren. Maar wie nu de kerk binnen gaat, krijgt al een goede indruk van de mooie ruimte: sfeer­vol en sacraal, uit­no­di­gend tot gebed, maar heel licht en nieuw.

Inze­ge­ning

Bij de inze­ge­ning wer­den de muren van het kerk­ge­bouw be­spren­keld met wij­wa­ter en het altaar gezegend (nog niet geconsa­creerd, ook dat komt later). Pastoor Sandor Koppers kon blij en tevre­den terug­kij­ken op de jaren van opbouw. Hij en diaken Paul Leferink con­ce­le­breer­den. Twee cantores zongen fraai en de kerk was op Corona-sterkte ten volle bezet wat betekent dat veruit de meeste mensen de Eucha­ris­tie via live­stream kon­den volgen.

Meer in­for­ma­tie

Foto­se­rie

Uit de live­stream video hebben we on­der­staan­de foto­se­rie samen­ge­steld.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose