Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De Kruisweg verbindt

Volg de veertien Staties op Kathedraal TV

gepubliceerd: vrijdag, 26 februari 2021

Volg de Kruisweg op Kathedraal TVIn deze veer­tig­da­gen­tijd be­zin­nen wij ons op lij­den en sterven van Christus. Op Ka­the­draal TV wordt hierbij stil gestaan door het lopen van de kruis­weg, aan de hand van de kruis­wegs­ta­ties. Vanuit ver­schil­lende plekken in het bisdom wor­den kruis­wegs­ta­ties be­spro­ken.

De ver­tellers ver­tellen over de plek waar zij staan, de statie die zij bespreken en vooral waarom deze hen zo raakt. Ook wordt er bij de staties gebe­den. Elke woens­dag en vrij­dag verschijnt op Ka­the­draal TV een statie­be­spre­king.

Inter­view met Isabella Wijn­berg

Mede­wer­king aan de staties wordt geleverd door meer­dere bekende personen, zoals Vica­ris-Generaal Bart Putter, Projectmana­ger Nanine van Smooren­burg en toegewijd zuster Isabella Wijn­berg. Met deze laatste is recente­lijk een inter­view geüpload. Dat vindt u hier.

 

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose