Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Netwerkdiner mentorschap

Dinsdag 16 maart - 18.45 uur - Online webinar

gepubliceerd: donderdag, 18 februari 2021

Het jon­ge­ren­pas­to­raat van ons bisdom houdt op dins­dag 16 maart een online-diner­mee­ting voor­af­gaand aan de In­spi­ra­tie­avond van JongKatho­liek - Mentor­schap Jon­ge­ren­pas­to­raat.

Vier webinars van JongKatho­liek

Voor ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers en beroeps­krachten die werken met jon­ge­ren is er in maart 2021 de gelegen­heid om vier Webinars te volgen over mentor­schap in het jon­ge­ren­pas­to­raat. Voor­af­gaand aan het derde Webinar biedt het jon­ge­ren­pas­to­raat de moge­lijk­heid aan om elkaar uit­ge­brei­der te spreken.

Tijdens de vier achtereen­volgende dins­dag­avon­den (2, 9, 16 en 23 maart) gaan we aan de slag met wat mentor­schap precies is, hoe gees­te­lij­ke lei­ding doeltreffend werkt en ont­van­gen we prak­tische tips. Daarbij brengt het jon­ge­ren­pas­to­raat ons ook samen om elkaar kort beter te leren kennen. Zo weten wie hier allemaal mee bezig zijn en kunnen we moge­lijk ook kort delen waar onze vragen en succes­ver­halen liggen.

Pre-mee­ting

Inspiratieavonden over Mentorschap in het jongerenpastoraatDe pre-mee­ting is voor­af­gaand aan het Webinar van 16 maart via Zoom en begint om 18.45 uur. Meld je aan voor deze extra ont­moe­ting via Matthijs Jansen op het e-mal­a­dres mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl. Vul bij je aanmel­ding je adres ook in. Voor deze diner­mee­ting sturen we je een kleinig­heidje toe voor bij deze online-diner­mee­ting. Graag zien we je dan!

Jon­ge­renforum

De aan­lei­ding voor deze serie Webinars is een inter­na­tio­naal jon­ge­renforum te Rome in 2019 geweest. In dit forum stond de Post­sy­no­dale Apos­to­lische Exhor­ta­tie ‘Christus Vivit’ centraal. Het be­ge­lei­den van jon­ge­ren was een van de be­lang­rijke punten die uit de Exhor­ta­tie en het jon­ge­renforum naar voren kwam. Jong Katho­liek geeft gehoor aan deze oproep en wil samen met jou kijken hoe we tieners en jon­ge­ren beter kunnen be­ge­lei­den in hun dage­lijks leven en bij het stellen van hun levens­vra­gen. Er zal veel gelegen­heid zijn voor vragen. Ook is er ruimte om concrete plannen omtrent mentor­schap concreet op te starten.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose