Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Online cursus Liefde en Seksualiteit

Vanaf 21 oktober - Vier sessies - Jong Katholiek

gepubliceerd: donderdag, 10 september 2020

Voor katho­lie­ke jon­ge­ren met vragen over liefde en seksua­li­teit is er nu de moge­lijk­heid om een digitale cursus over dit thema te volgen. In vier avon­den wordt kennis gemaakt met de ‘Theo­lo­gie van het Lichaam’ van Paus Johannes Paulus II en is er veel ruimte voor vragen en gesprek over dit on­der­werp en alles wat ermee samenhangt.

Liefde, relaties en seksua­li­teit zijn be­lang­rijke on­der­wer­pen voor ie­der­een en de katho­lie­ke Kerk heeft er een dui­de­lijke visie over. Kape­laan Luc Simons gaat in een online serie van vier avon­den met jon­ge­ren in gesprek over seksua­li­teit vanuit de Theo­lo­gie van het Lichaam.

Leven delen

In de ‘Theo­lo­gie van het Lichaam’ werkt Johannes Paulus II een chris­te­lijke antropo­lo­gie (visie op de mens) uit met bij­zon­dere aan­dacht voor de bete­ke­nis van de licha­me­lijk­heid, de seksua­li­teit en het verlangen tussen man en vrouw om hun leven met elkaar te delen. De paus werkt toe naar een huwe­lijks­theo­lo­gie waarin het huwe­lijk wordt be­schre­ven als een ‘ge­meen­schap van leven en liefde’.

De avon­den wor­den online gehou­den:

  • woens­dag 21 ok­to­ber 2020
  • woens­dag 28 ok­to­ber 2020
  • woens­dag 4 no­vem­ber 2020
  • woens­dag 11 no­vem­ber 2020

steeds van 19.45 tot 21.00 uur.

Aanmel­den kan via JongKatho­liek

Organi­sa­tie

Deze digitale ver­die­ping is een ini­tia­tief van JongKatho­liek in samen­wer­king met het gezins­pas­to­raat van het Sint Fran­cis­cus­cen­trum/Bisdom Breda.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 12 januari 2021Vier JongKatholiek webinars gepland
donderdag, 7 januari 2021Landelijk online tienergroepdag
maandag, 21 december 2020Evangelii Gaudium - Online boekclub
dinsdag, 24 november 2020Diocesane WJD voortaan op Christus Koning
donderdag, 5 november 2020Q&A met Marcel Poorthuis
zaterdag, 24 oktober 2020Duimen daar krijg je scheve tanden van Video
dinsdag, 20 oktober 2020Netwerkbijeenkomst - Weerstand
maandag, 19 oktober 2020Logo Wereldjongerendagen 2023 Fotoreportage Video
zondag, 11 oktober 2020Q&A met Martijn van Helvert Video
zaterdag, 3 oktober 2020‘De onbekende wereld van Jakob’ Video
dinsdag, 8 september 2020The Missionary School Video
dinsdag, 11 augustus 2020Q&A sessie over Maria Video
maandag, 3 augustus 2020Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
woensdag, 29 juli 2020Q&A sessie over Missie Video
dinsdag, 14 juli 2020Save the date - WJD@Home
zaterdag, 27 juni 2020Avond van Barmhartigheid
dinsdag, 23 juni 2020Aangepast tienerkamp BreakOut
dinsdag, 23 juni 2020Q&A-sessie met Mgr. Hendriks - De Eucharistie Video
woensdag, 10 juni 2020Online tienerdag - Create Video
woensdag, 10 juni 2020Q&A-sessie met Chiara van Voorst VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose