Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aangepast tienerkamp BreakOut

Deels in Heiloo - deels online

gepubliceerd: dinsdag, 23 juni 2020

Na lang wachten is dui­de­lijk hoe tiener­kamp BreakOut er dit jaar uit gaat zien! Er komt een combinatie van een online en een fysiek pro­gram­ma. Voel je vrij om deel te nemen aan de pro­gram­ma-onder­de­len waar jij je pret­tig bij voelt.

In het fysieke onder­deel gaan we op meer­dere vlakken een fysieke uit­daging aan, aller­eerst de uit­daging van de an­der­halve meter. Daar­naast zullen we lekker veel gaan fietsen en ten derde slaapt ie­der­een in zijn eigen tentje. Alles om corona buiten de deur te hou­den.

Slapen in eigen tentjes

Van­wege de corona-maat­regelen kunnen we niet in het gebouw van het hei­lig­dom OLV ter Nood slapen of ge­za­men­lijk in een groeps­tent. Om een over­nach­ting toch moge­lijk te maken gaan we allemaal in ons eigen tentje slapen. Broertjes/zusjes mogen bij elkaar in één tent, maar alleen voor ge­zins­le­den wordt een uit­zon­de­ring gemaakt. Ook al kom je nu al regel­ma­tig bij je beste vriend/vriendin over de vloer en hou­den jullie je niet meer aan de an­der­halve meter afstand dan nog slaap je op BreakOut in je eigen tent.

Mocht je geen eigen tentje hebben en is het las­tig om een eigen tentje te regelen, maar wil je toch graag komen over­nach­ten, neem dan contact op met info@jong­bis­domhaarlem.nl of app/bel naar 06 - 234 360 49. Ook voor vragen over het tiener­kamp kun je via deze kanalen contact opnemen.

Pro­gram­ma

Maan­dag 6 juli

10:00 uur Opening + eerste catechese (via Zoom)
14:00 uur Aankomst mede­wer­kers Hei­lig­dom
17:00 uur Aankomst tieners Hei­lig­dom
23:00 uur Slapen in eigen tent Hei­lig­dom

Dins­dag 7 juli

7:00 uur Opstaan Hei­lig­dom
8:00 uur H. Mis Hei­lig­dom (+ live­stream)
10:30 uur Start fiets­tocht
19:30 uur Inlei­ding Avond van Barm­har­tig­heid Bede­vaart­ka­pel
21:00 uur Einde Aanbid­ding Bede­vaart­ka­pel
22:00 uur Lichtjes­pro­ces­sie Park Hei­lig­dom
22:30 uur Slapen in eigen tent Hei­lig­dom

Woens­dag 8 juli

7:00 uur Opstaan Hei­lig­dom
11:00 uur Catechese Hei­lig­dom (+ Zoom)
12:00 uur H. Mis Hei­lig­dom (+ live­stream)
14:00 uur Naar huis
19:30 uur Online spel­bij­een­komst (Zoom)

Donder­dag 9 juli

12:00 uur H. Mis via Live­stream
14:00 uur Man/Vrouw­dag (jongens/mei­den/16+) (Zoom)
19:30 uur Bonte avond Jongens tegen de Meiden (Zoom)

Deelname en COVID-19

De organi­sa­tie doet er alles aan om het hele kamp in lijn met de regel­ge­ving vanuit het RIVM en de bis­schop­pen te laten verlopen. We hou­den ons daarom met z'n allen aan de an­der­halve meter afstand en het protocol COVID-19 van het hei­lig­dom OLV ter Nood. We zijn daarbij af­han­ke­lijk van een ieders mede­wer­king. Bij nala­tig­heid in het opvolgen van de regels kunnen er negatieve gevolgen zijn. Bij deelname aan het kamp ben jij en jouw ouders zich bewust van dit risico en ga je met dit risico akkoord. De organi­sa­tie kan bij nala­tig­heid in het opvolgen van de regels tieners of mede­wer­kers naar huis sturen.

Je bent vrij om naar de mate waarin jij je pret­tig voelt deel te nemen aan het tiener­kamp. Naast het fysieke pro­gram­ma met over­nach­ting bie­den we de moge­lijk­heid om aan de dag­pro­gramma's deel te nemen zon­der over­nach­ting, alleen de Avond van Barm­har­tig­heid fysiek bij te wonen of het gehele pro­gram­ma online te volgen. Ook op de dagen dat er fysiek pro­gram­ma is, zal er een online aanbod zijn.

De organi­sa­tie kan ten alle tij­den (ook tij­dens het kamp zelf)
besluiten om het fysieke pro­gram­ma af te blazen.

Details

wie: 12 t/m 15 jaar en 16 t/m 18 jaar
wat: Online en/of fysiek aan­ge­past tiener­kamp BreakOut
waar: Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65 Heiloo
wanneer: maan­dag 6 t/m don­der­dag 9 juli 2020
kosten: Fysiek pro­gram­ma met over­nach­ting € 35
zon­der over­nach­ting € 25
online gratis
meer info: 06 - 234 360 49
info@jong­bis­domhaarlem.nl
aanmel­den: aanmel­ding via dit google formulier


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021Jongerenonderzoek
donderdag, 18 februari 2021Vasten-caritasactie Jongerenplatform
donderdag, 18 februari 2021Netwerkdiner mentorschap
dinsdag, 2 februari 2021Mentorschap in het Jongerenpastoraat
dinsdag, 12 januari 2021Vier JongKatholiek webinars gepland
donderdag, 7 januari 2021Landelijk online tienergroepdag
maandag, 21 december 2020Evangelii Gaudium - Online boekclub
dinsdag, 24 november 2020Diocesane WJD voortaan op Christus Koning
donderdag, 5 november 2020Q&A met Marcel Poorthuis
zaterdag, 24 oktober 2020Duimen daar krijg je scheve tanden van Video
dinsdag, 20 oktober 2020Netwerkbijeenkomst - Weerstand
maandag, 19 oktober 2020Logo Wereldjongerendagen 2023 Fotoreportage VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose