Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

WJD Madrid catecheseprogramma’s beschikbaar

gepubliceerd: zaterdag, 21 augustus 2010

WJD Madrid catechese programma’s beschikbaarSinds vandaag zijn er vanaf de web­si­te www.jong­bisdom­haarlem.nl/wjd vier catechese­pro­gram­ma's te down­loa­den, die jon­ge­ren­groepen (al dan niet in oprich­ting) kunnen gebruiken ter voor­be­rei­ding op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) 2011 in Madrid. De pro­gram­ma's zijn ont­wik­keld door cateche­tisch mede­wer­ker Hans Bosma, verbon­den aan de St. Martinus­paro­chie te Almere.

Impuls

De pro­gram­ma's zijn een hulp­mid­del voor jon­ge­ren in een regio of groep om zich voor te berei­den om de WJD in Madrid. De pro­gram­ma's bevatten in­for­ma­tie over de WJD zelf en het thema van de WJD en bevor­de­ren dat jon­ge­ren elkaar leren kennen. Zo wordt de groeps­vor­ming in de regio's ge­sti­mu­leerd. Het bisdom hoopt door middel van de WJD - en de voor­be­rei­ding op de reis en het traject erna - het jon­ge­ren­pas­to­raat in veel regio's een impuls te geven.

Thema van de WJD

Hans Bosma, die het ma­te­ri­aal heeft ge­schre­ven, zegt hierover het volgende": "In deze pro­gram­ma’s ben ik uit­ge­gaan van het thema van de WJD. Gewor­teld en opge­bouwd in Jezus Christus, standvas­tig in het geloof. Op de drie ele­menten vanuit het thema hebben we een inlei­ding ge­schre­ven die een relatie heeft met de WJD en daar­naast is het thema uit­ge­werkt met enkele werk­vor­men. Daar­naast is er een pro­gram­ma ge­schre­ven voor een intro­duc­tie­avond waar de deel­ne­mers zich op leuke wijze aan elkaar kunnen voor­stel­len. Na­tuur­lijk is er ruimte voor eigen inbreng."

Niet veel voor­be­rei­ding

De pro­gram­ma's zijn ge­schre­ven voor jon­ge­ren van 16-30 jaar en een vrij­wil­li­ger of pastor met erva­ring in het be­ge­lei­den van jon­ge­ren­groepen kan de pro­gram­ma's zon­der al te veel voor­be­rei­ding gebruiken. De pro­gram­ma's zijn te down­loa­den via www.jong­bis­domhaarlem.nl/wjd onder het kopje 'voor­be­rei­ding'.

Meer weten over de reis van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam naar de WJD?

Het bisdom or­ga­ni­seert van 10 t/m 23 au­gus­tus een reis naar de WJD in Madrid met als naam MeetMe@Madrid. Alle jon­ge­ren van 16-30 jaar uit het bisdom zijn van harte uit­ge­no­digd zich aan te sluiten. Meer in­for­ma­tie over de reis en in­schrij­ven (vanaf 1 sep­tem­ber) kan via www.jong­bis­domhaarlem.nl/wjdGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose