Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

WJD Madrid catecheseprogramma’s beschikbaar

gepubliceerd: zaterdag, 21 augustus 2010

WJD Madrid catechese programma’s beschikbaarSinds vandaag zijn er vanaf de web­si­te www.jong­bisdom­haarlem.nl/wjd vier catechese­pro­gram­ma's te down­loa­den, die jon­ge­ren­groepen (al dan niet in oprich­ting) kunnen gebruiken ter voor­be­rei­ding op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) 2011 in Madrid. De pro­gram­ma's zijn ont­wik­keld door cateche­tisch mede­wer­ker Hans Bosma, verbon­den aan de St. Martinus­paro­chie te Almere.

Impuls

De pro­gram­ma's zijn een hulp­mid­del voor jon­ge­ren in een regio of groep om zich voor te berei­den om de WJD in Madrid. De pro­gram­ma's bevatten in­for­ma­tie over de WJD zelf en het thema van de WJD en bevor­de­ren dat jon­ge­ren elkaar leren kennen. Zo wordt de groeps­vor­ming in de regio's ge­sti­mu­leerd. Het bisdom hoopt door middel van de WJD - en de voor­be­rei­ding op de reis en het traject erna - het jon­ge­ren­pas­to­raat in veel regio's een impuls te geven.

Thema van de WJD

Hans Bosma, die het ma­te­ri­aal heeft ge­schre­ven, zegt hierover het volgende": "In deze pro­gram­ma’s ben ik uit­ge­gaan van het thema van de WJD. Gewor­teld en opge­bouwd in Jezus Christus, standvas­tig in het geloof. Op de drie ele­menten vanuit het thema hebben we een inlei­ding ge­schre­ven die een relatie heeft met de WJD en daar­naast is het thema uit­ge­werkt met enkele werk­vor­men. Daar­naast is er een pro­gram­ma ge­schre­ven voor een intro­duc­tie­avond waar de deel­ne­mers zich op leuke wijze aan elkaar kunnen voor­stel­len. Na­tuur­lijk is er ruimte voor eigen inbreng."

Niet veel voor­be­rei­ding

De pro­gram­ma's zijn ge­schre­ven voor jon­ge­ren van 16-30 jaar en een vrij­wil­li­ger of pastor met erva­ring in het be­ge­lei­den van jon­ge­ren­groepen kan de pro­gram­ma's zon­der al te veel voor­be­rei­ding gebruiken. De pro­gram­ma's zijn te down­loa­den via www.jong­bis­domhaarlem.nl/wjd onder het kopje 'voor­be­rei­ding'.

Meer weten over de reis van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam naar de WJD?

Het bisdom or­ga­ni­seert van 10 t/m 23 au­gus­tus een reis naar de WJD in Madrid met als naam MeetMe@Madrid. Alle jon­ge­ren van 16-30 jaar uit het bisdom zijn van harte uit­ge­no­digd zich aan te sluiten. Meer in­for­ma­tie over de reis en in­schrij­ven (vanaf 1 sep­tem­ber) kan via www.jong­bis­domhaarlem.nl/wjd
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose