Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wereldgezinsdagen en Wereldjongerendagen uitgesteld

Vanwege het coronavirus een jaar later

gepubliceerd: dinsdag, 21 april 2020

Maan­dag 20 april is door het Vati­caan bekend gemaakt dat de Wereld­ge­zins­da­gen en de Wereld­jon­ge­ren­da­gen beide met een jaar wor­den uit­ge­steld. Deze grote Rooms-Katho­lie­ke eve­ne­menten waren res­pec­tie­ve­lijk gepland voor juni 2021 en voor au­gus­tus 2022. Dat schuift dus een jaar op in ver­band met het corona­vi­rus.

In een ver­kla­ring die maan­dag­mid­dag is vrijge­ge­ven, beves­tigt de directeur van de pers­dienst van de Heilige Stoel dat paus Fran­cis­cus dit besloten heeft in overleg met het Di­cas­te­rie voor Leken, Gezin en het Leven.

bij­een­komst plaats oude plan­ning nieuwe plan­ning
Wereld­ge­zins­da­gen Rome juni 2021 juni 2022
Wereld­jon­ge­ren­da­gen Lissabon au­gus­tus 2022 au­gus­tus 2023

Voor­be­rei­dingen

Het besluit is geno­men van­wege de hui­dige ge­zond­heids­si­tua­tie en de gevolgen daar­van voor de voor­be­rei­dingen op beide eve­ne­menten we­reld­wijd, die vaak al meer dan een jaar van tevoren beginnen. Te denken valt dan aan het boeken van vliegreizen en hotels. Maar ook het moge­lijke risico voor het bijeen­bren­gen van jon­ge­ren en ge­zin­nen speelt een rol nu nog niet te zeggen valt hoe de situatie in ver­band met het corona­vi­rus zich ver­der zal ont­wik­ke­len.

Wereld­ge­zins­da­gen

De Wereld­ont­moe­ting van de Ge­zin­nen vindt om de drie jaar plaats:

 • 1994 - Rome, Italië
 • 1997 - Rio de Janeiro, Brazilië
 • 2000 - Rome, Italië
 • 2003 - Manilla, Filipijnen
 • 2006 - Valencia, Spanje
 • 2009 - Mexico-City, Mexico
 • 2012 - Milaan, Italié
 • 2015 - Philadelphia, VS
 • 2018 - Dublin, Ierland
 • 2022 - Rome, Italië

De bij­een­komst bevat telkens vijf onder­de­len: een inter­na­tio­naal theo­lo­gisch-pas­to­raal congres, een kin­dercongres, eucha­ris­tie­vie­ringen, een ont­moe­tings­feest met ge­tui­ge­nissen en de af­slui­ten­de vie­ring, die wordt voor­ge­gaan door een af­ge­zant van de paus, met kar­di­na­len, bis­schop­pen en pries­ters uit de hele wereld.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) vin­den om de twee à drie jaar plaats:

 • 1984 - Rome, Italië
 • 1985 - Rome, Italië
 • 1987 - Buenos Aires, Argentinië
 • 1989 - Santiago de Com­pos­tel­la, Spanje
 • 1991 - Częstochowa, Polen
 • 1993 - Denver, VS
 • 1995 - Manilla, Filipijnen
 • 1997 - Parijs, Frank­rijk
 • 2000 - Rome, Italië
 • 2002 - Toronto, Canada
 • 2005 - Keulen - Duits­land
 • 2008 - Sydney, Australië
 • 2011 - Madrid, Spanje
 • 2013 - Rio de Janeiro, Brazilië
 • 2016 - Krakau, Polen
 • 2019 - Panama-Stad, Panama
 • 2023 - Lissabon, Portugal

Zie ook: Dossier Wereld­jon­ge­ren­da­genGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose