Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Live vanuit de kathedraal

gepubliceerd: zondag, 10 mei 2020

Hier zijn de vie­rin­gen vanuit de Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo in Haar­lem live te volgen. Video’s van eer­dere vie­rin­gen kunnen wor­den gevon­den en (nogmaals) wor­den bekeken op het YouTube video­ka­naal van de ka­the­draal:

In­for­ma­tie over bij­zon­dere wijzen van ver­bon­den­heid met deze vie­rin­gen, over de muziek, een uitleg over het kijken van de vie­rin­gen op de TV en in­for­ma­tie over de collecte vindt u op de web­si­te van de ka­the­draal.

(de video begint auto­ma­tisch met afspelen
zet het geluid aan door op de video op het icoontje YouTube Mute icon te klikken
zet het beeld op het hele scherm door op de video op het icoontje YouTube Fullscreen icon te klikken)

Geplande uitzen­dingen

Check deze pagina regel­ma­tig om te zien of er wijzi­gingen zijn.
Ook wor­den andere uitzen­dingen dan vie­rin­gen aangebo­den, zoals con­fe­ren­ties, Q&A's, filmpjes, catechese voor ver­schil­lende leeftij­den, etc.
Deze pro­gram­ma­pa­gina kan ook direct wor­den bereikt: www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl/live

datum tijd vie­ring

Zevende zon­dag van Pasen

Wereld­com­muni­ca­tie­dag

zon­dag 24 mei 10.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan J. van Voorst (Koorzang)
13.00 uur Engels­ta­lige Eucha­ris­tie­vie­ring met R. Torres (Koorzang door El Shaddai)
16.00 uur Q&A Sessie met Mgr. Hendriks
Host zal deze keer zijn Matthijs Jansen
Thema: heiligen
maan­dag 25 mei 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met pastoor E. Fennis
dins­dag 26 mei 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met ple­baan B. Putter (Cantor en Orgel)
15.00 uur Aanbid­ding Kape­laan N. Beemster (Cantor en Orgel)
woens­dag 27 mei 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan J. van Voorst
19.00 uur Con­fe­ren­tie Mario­lo­gie door Mgr. J. Hendriks
Born of the Virgin Mary. Virgin Motherhood in the pre-Nicene tradition (Engels)
don­der­dag 28 mei 10.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan J. van Voorst (Cantor en Orgel)
15.00 uur Aanbid­ding Kape­laan N. Beemster (Cantor en Orgel)
vrij­dag 29 mei 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. J. Hendriks
zater­dag 30 mei 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. J. Hendriks (Cantor en Orgel)
11.00 uur Con­fe­ren­tie Mario­lo­gie door Mgr. Hendriks
Bede­vaart­plaatsen ter ere van Maria
14.00 uur Gezongen Rozen­krans
Live vanuit de Ka­the­draal met medi­ta­ties door de Blauwe Zusters (ongeveer 5 kwar­tier)
16.00 uur Virtuele rond­lei­ding op het Hei­lig­dom
ver­teld door pater G. Weijers sss.
(ongeveer 1 uur)
17.00 uur Stille Aanbid­ding in de Ka­the­draal
Gebed om de komst van de H. Geest af te smeken
(ongeveer 1 uur)
19.00 uur Plech­tige H. Mis op het Hei­lig­dom
met als cele­brant Mgr. Hendriks
20.00 uur Pro­ces­sie op het Hei­lig­dom
live uitgezon­den

Hoog­feest van Pink­ste­ren

zon­dag 31 mei 10.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
13.00 uur Engels­ta­lige Eucha­ris­tie­vie­ring
14.30 uur Jon­ge­ren Platform Live - De Walk & Talk Show
met broe­der Fer van der Reijken tot ~16.30 uur

Muzikale onder­steu­ning vie­rin­gen

Het protocol van de Neder­landse Bis­schop­pen "Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter" dat geldt vanaf 1 juni 2020 voorziet in de moge­lijk­heid van zang door een cantor. Gezien de bij­zon­dere situatie van de Ka­the­drale Basiliek St. Bavo met het Muziek­in­sti­tuut, de beschik­ba­re ruimte in de ka­the­draal, de jonge leef­tijd van de zan­gers en de be­ge­lei­ding vanuit het Muziek­in­sti­tuut met bij­zon­dere aan­dacht voor hun ge­zond­heid, heeft nader beraad geleid tot het besluit tot een muzikale onder­steu­ning met slechts enkele cantores, die veel afstand zullen hou­den. Wanneer de Neder­landse over­heid hierin nadere of andere regels geeft zullen die uite­raard gevolgd wor­den. Vooralsnog zullen de vie­rin­gen die inmiddels door velen wor­den meebeleefd, met deze minimale bezet­ting wor­den ver­zorgd.
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 23 mei 2020Veelgestelde vragen over coronaprotocol
zaterdag, 23 mei 2020Protocol voor publieke vieringen vanaf 1 juni
vrijdag, 15 mei 2020Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 7 mei 2020Bisschop herstellend van coronavirus
woensdag, 22 april 2020Aanwezigheid H. Reserve in coronatijd
vrijdag, 17 april 2020Afdeling Caritas presenteert initiatieven
woensdag, 15 april 2020Haarlemse bisschoppen betuigen steun aan Aartsbisschop New York
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
vrijdag, 10 april 2020Bisschoppen bemoedigen werkers in het pastoraat
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
woensdag, 8 april 2020Chrismamis live te volgen via YouTube
zaterdag, 28 maart 2020Tekst van de overweging door paus Franciscus
vrijdag, 27 maart 2020Gebed en zegen Urbi et Orbi
donderdag, 26 maart 2020We nemen onze verantwoordelijkheid serieus
woensdag, 25 maart 2020Oproep paus Franciscus aan alle christenen
dinsdag, 24 maart 2020Laatste dag gebedsnoveen vanuit Heiloo Video
maandag, 23 maart 2020Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren
maandag, 23 maart 2020Jongeren Josephhuis bidden Noveengebed Video
maandag, 23 maart 2020Paus roept op tot gebed
zondag, 22 maart 2020Noveengebed vanuit Almere VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose