Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

#RedWednesday 2019

Aandacht voor christenvervolging

gepubliceerd: maandag, 18 november 2019

#RedWednesday

Tientallen kerken in Neder­land en honderden we­reld­wijd worden woens­dag 27 novem­ber rood aangelicht in het kader van de actie #RedWednesday. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor vrij­heid van gods­dienst en de vervol­ging van chris­te­nen we­reld­wijd.

#RedWednesday is een inter­na­tio­nale campagne van de stich­ting Kerk in Nood - ACN Neder­land, om bewust­zijn te creëren voor het recht op vrij­heid van gods­dienst voor mensen van alle religies en om aandacht te vragen voor de schaal waarop in het bij­zon­der Chris­te­nen vandaag de dag worden vervolgd.

Kerk in Nood

Volgens een recent rapport van Kerk in Nood is geloofs­ver­vol­ging de laatste twee jaar verder toegenomen. Directeur Peter Broeders: “De vrij­heid van gods­dienst is een mensen­recht. Niemand mag worden lastig gevallen, gedis­cri­mi­neerd worden in werk of huis­ves­ting, of bedreigd worden met het ontnemen van vrij­heid of zelfs zijn of haar leven, alleen vanwege diens geloof. Helaas con­sta­te­ren we we­reld­wijd steeds meer van dergelijke schen­dingen, waar amper aandacht voor is in ons eigen land.” Met #RedWednesday wil Kerk in Nood mensen bewust maken van de vervol­ging van gelo­vi­gen en oproepen tot tole­ran­tie en respect voor gelo­vi­gen en tussen geloofs­groepen.

Deel­ne­mende kerken in ons bisdom

Diverse kerken in ons bisdom doen mee aan de actie. Kijk op de pa­ro­chie­web­sites voor details over de ac­ti­vi­teiten die in het kader van #RedWednesday worden geor­ga­ni­seerd.

Meer in­for­ma­tie

De inter­na­tio­nale actie wordt geor­ga­ni­seerd door Kerk in Nood - Aid to the Church in Need.
Meer in­for­ma­tie is te vinden op hun Neder­landse website:

 

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose