Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Herdenkingswake voor omgekomen vluchtelingen

Zondag 3 november - 15.00 uur - Mozes en Aäronkerk Amsterdam

gepubliceerd: maandag, 28 oktober 2019

‘Sterven aan de hoop’ is de jaar­lijkse her­den­kings­wake voor vluch­te­lingen die zijn omge­komen op hun weg naar Europa. In deze oecu­me­nische her­den­king nemen verhalen over overle­den mi­gran­ten een be­lang­rijke plaats in. Aan de grenzen van Europa spelen zich dage­lijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veili­ger leven, ver­drin­ken in zee of komen op andere manieren onderweg om.

Tijdens de her­den­king in de Mozes en Aäron­kerk wordt er gezongen en spreken voor­gan­gers uit ver­schil­lende kerken een gebed uit. Een in­druk­wek­kend onder­deel is het voorlezen van namen van de over­le­de­nen en het opnoemen gebeur­te­nissen die plaatsvon­den in 2019. Na de her­den­king wor­den de bezoekers uit­ge­no­digd om bloem­blaadjes uit te strooien over de Amstel.

De her­den­king in Am­ster­dam wordt geor­ga­ni­seerd door de Pro­tes­tantse Diaconie Am­ster­dam, Catholic Worker Am­ster­dam, De Ge­meen­schap van Sant’ Egidio en de Taak­groep Vluch­te­lingen van de Raad van Kerken Am­ster­dam.

Details

datum: zon­dag 3 no­vem­ber
aan­vang: 15.00 uur
einde: ongeveer 16.30 uur
locatie: Mozes en Aäron­kerk, Waterloo­plein 207, Am­ster­dam

 


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose