Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Herdenkingswake voor omgekomen vluchtelingen

Zondag 3 november - 15.00 uur - Mozes en Aäronkerk Amsterdam

gepubliceerd: maandag, 28 oktober 2019

‘Sterven aan de hoop’ is de jaar­lijkse her­den­kings­wake voor vluch­te­lingen die zijn omge­komen op hun weg naar Europa. In deze oecu­me­nische her­den­king nemen verhalen over overle­den mi­gran­ten een be­lang­rijke plaats in. Aan de grenzen van Europa spelen zich dage­lijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veili­ger leven, ver­drin­ken in zee of komen op andere manieren onderweg om.

Tijdens de her­den­king in de Mozes en Aäron­kerk wordt er gezongen en spreken voor­gan­gers uit ver­schil­lende kerken een gebed uit. Een in­druk­wek­kend onder­deel is het voorlezen van namen van de over­le­de­nen en het opnoemen gebeur­te­nissen die plaatsvon­den in 2019. Na de her­den­king wor­den de bezoekers uit­ge­no­digd om bloem­blaadjes uit te strooien over de Amstel.

De her­den­king in Am­ster­dam wordt geor­ga­ni­seerd door de Pro­tes­tantse Diaconie Am­ster­dam, Catholic Worker Am­ster­dam, De Ge­meen­schap van Sant’ Egidio en de Taak­groep Vluch­te­lingen van de Raad van Kerken Am­ster­dam.

Details

datum: zon­dag 3 no­vem­ber
aan­vang: 15.00 uur
einde: ongeveer 16.30 uur
locatie: Mozes en Aäron­kerk, Waterloo­plein 207, Am­ster­dam

 Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 15 november 2022Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen
maandag, 7 november 2022Onthulling standbeeld - Homeless Jesus
woensdag, 2 november 2022Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen
woensdag, 26 oktober 2022Inspiratiedag werkgroep Vluchtelingen
woensdag, 19 oktober 2022Kapel van Cor
maandag, 17 oktober 2022Waar zijn de armen?
maandag, 10 oktober 2022Nieuwe inpakmachine
woensdag, 21 september 2022Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas
dinsdag, 6 september 2022Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCIBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose