Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Encycliekreeks - Laborem Exercens

Serie van drie verdiepingsavonden

gepubliceerd: donderdag, 17 oktober 2019

Voor sommigen is werken een nood­za­ke­lijk kwaad, voor anderen een versla­ving, waaruit ze status en erken­ning ont­van­gen. Maar volgens het do­cu­ment Laborem Exercens, ge­schre­ven door paus Johannes Paulus II, is werken een weg naar voldoe­ning. Om te wor­den wie je wer­ke­lijk bent en de wereld elke dag een stukje mooier te maken.

De en­cy­cliek Laborem Exercens was zijn tijd in veel opzichten ver vooruit. On­der­wer­pen die des­tijds alleen theorieën waren, zien we in onze tijd wer­ke­lijk­heid wor­den. Denk aan de onzeker­he­den van zzp-ers, jon­ge­ren die geen vast contract meer krijgen, maar ook werk dat zijn doel voorbij lijkt te schieten. Tijdens de bij­een­komsten laten we de po­si­tie­ve kanten van arbeid zien, waarin de persoon die het werk uit­voert centraal staat.

Ver­die­pings­avon­den

In een reeks van drie avon­den zoomen we met sprekers van binnen en buiten de kerk in op de inhoud en prak­tische uit­wer­king van de en­cy­cliek Laborem Exercens. De tweede avond staat de dis­cus­sie met elkaar centraal en zal plaats­vin­den in café ‘De Schreierstoren’.

Donder­dag 31 ok­to­ber 2019: Werk en de mens

Paul Koopman, diaken en arbeidspsy­cho­loog, trapt de reeks af en valt meteen in huis met de waarde van werk. Daar­naast komt de modernise­ring van het werk en de waarde van de werknemer aan bod. Michel Klein, christen en universitair docent kunst­ma­tige intel­li­gentie, neemt ons verder mee in de wereld van de technologise­ring van ons werk. Hoe ver kunnen we gaan en hoe ver willen we nog gaan?

Donder­dag 21 no­vem­ber: Het conflict tussen arbeid en kapi­taal

Daan van Schalk­wijk (dr.), spreekt de tweede avond over het conflict tussen het eco­no­misch denken en goede zorg voor werknemers. Daar­naast focussen we ons op de per­soon­lijke waarde van werk. Daan werkt in het moral markts­pro­ject samen met AUC stu­den­ten aan een boek over economie en liefde. Deze avond is er uit­ge­breid ruimte om met elkaar in dis­cus­sie te gaan onder het genot van een biertje met bitterbal.

Donder­dag 28 no­vem­ber: Werken is voor ie­der­een

Philip Weijers (CSLK), ver­telt hoe wij allen ge­roe­pen zijn om te werken en hoe we daarin onze voldoe­ning vin­den. Thijs Swinkels, oprichter van Brownies & downieS, voegt daaraan zijn ge­tui­ge­nis toe hoe hij mensen met een beper­king de moge­lijk­heid geeft om zich­zelf te ont­wik­ke­len in werk en wat dat met hen doet.

Ie­der­een welkom

Neem gerust vrien­den of kennissen mee. De avon­den zijn geschikt voor jon­ge­ren van allerlei over­tui­gingen, waarbij respect en een open hou­ding naar elkaar be­lang­rijk zijn. Bekijk daarvoor ook de web­si­te en­cy­cliek.nu

Prak­tisch

wie: leef­tijd van 18-35 jaar
wat: Ver­die­pings­avon­den Laborem Exercens
data en waar: 31 ok­to­ber & 28 no­vem­ber: Nicolaas­basi­liek, Prins Hendrik­kade 73, Am­ster­dam
21 no­vem­ber: cafe ‘De Schreierstoren’, Prins Hendrik­kade 95, Am­ster­dam
(beide locaties zijn schuin tegen­over het Centraal Station, op loop­af­stand)
hoe laat: van 19.30 tot 21.45 uur
entree: 31 ok­to­ber € 7,50 | 21 no­vem­ber € 10,- | 28 no­vem­ber € 10,- | Hele reeks € 25,-
aanmel­den: jonge­kerk.nl/nieuws­be­richten/jon­ge­ren/laborem-exercens

 Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 3 april 2020Pausboodschap voor Wereldjongerendag
woensdag, 1 april 2020Online thema-avonden over de zin van het lijden
woensdag, 1 april 2020Bavodag uitgesteld naar 2021
maandag, 30 maart 2020Online catechese in tijden van corona
dinsdag, 10 maart 2020Jongerenbedevaart naar Rome geannuleerd
woensdag, 4 maart 2020Jongerenpelgrimage naar Echternach
dinsdag, 3 maart 2020Meet & Greet The Lord
maandag, 24 februari 2020Bavodag 2020 - Jij kent mij *AFGELAST*
zondag, 23 februari 2020Diner voor onze vrienden van de straat
maandag, 3 februari 2020Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
dinsdag, 19 november 2019Informatieavond jongerenbedevaart Rome Video
woensdag, 6 november 2019Ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nl
woensdag, 6 november 2019Jongerencollecte
dinsdag, 22 oktober 2019Jongeren op bedevaart naar Rome
woensdag, 25 september 2019Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart Rome Fotoreportage
vrijdag, 20 september 2019The Missionary School is begonnen!
donderdag, 5 september 2019Jongerenplatform zoekt versterking
dinsdag, 27 augustus 2019The Missionary School van start!
woensdag, 26 juni 2019Thema WJD 2022 bekendgemaakt VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose