Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Inspirerende dag over parochievernieuwing

gepubliceerd: zaterdag, 28 september 2019

De dag over parochie­ver­nieu­wing mocht zich verheugen op grote belang­stel­ling van mensen die in de pastoraal zijn aangesteld en voor kern­vrij­wil­ligers van de parochies. Pastoor drs. Jeroen Smith gaf vrijdag 27 september een boeiende pre­sen­ta­tie in Heiloo.

De dag was helemaal volgetekend en een zaal vol priesters, diakens, catechisten en kernvrij­wil­ligers werden geboeid door de vele praktische tips die pastoor Jeroen Smith van het R.K. Alpha­cen­trum gaf om tot parochie­ver­nieuwing te komen. Hij deed dat in de lijn van de boeken Rebuilt en Divine renovation, maar met een benadering die duidelijk nog meer op de Neder­landse situatie was toegesneden. Overigens gaf hij aan dat de schrijver van Divine renovation (Als God renoveert), Fr. James Mallon, die volgend jaar 24/25 maart naar Nederland komt, zich eerst laat voorlichten over de situatie van de kerk in Nederland en die tevoren ook zelf wil ervaren.

Een speerpunt in de opzet die Fr. Mallon in zijn boek schetst, is de Alpha-cursus, die in de katho­lie­ke kerk in Nederland sinds ruim twintig wordt gegeven en begeleid vanuit het R.K. Alpha­cen­trum. De werkwijze rond deze cursus en de moge­lijk­he­den om die op te zetten werden door pastoor Smith duidelijk geschetst, naast een heel aantal punten die belangrijke voor­waarden zijn om tot parochie­ver­nieu­wing te komen. Een eerste voor­waarde is dat Jezus en het Kerygma (de centrale bood­schap van het evangelie) inderdaad centraal komen te staan.

Voor de lunch werd gezamenlijk het middag­ge­bed gebeden. Daarna volgde het tweede deel van de pre­sen­ta­tie. Het kan in de parochie niet bij Alpha blijven, het vormen van gemeen­schappen die verder gaan in verdieping en beleving van het geloof is evenzeer wezenlijk. In het middag gedeelte werden ver­schil­lende andere pro­gram­ma’s ge­pre­sen­teerd die het R.K. Alpha­cen­trum biedt en die een belangrijke hulp kunnen voor de opbouw van de parochie. Ik verwijs hiervoor graag naar de website:

Het was alles bij elkaar een mooie geslaagde dag, die op uitstekende wijze werd verzorgd door de staf van het Juliana­klooster, het bezinnings­cen­trum van het heiligdom.

(fotoserie: Wim Koopman)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose