Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Van Like naar Amen

Boodschap paus Franciscus voor Wereldcommunicatiedag

gepubliceerd: donderdag, 23 mei 2019

In zijn bood­schap voor de 53e Wereldcom­mu­ni­ca­tiedag, die op zondag 2 juni wordt gevierd, vergelijkt paus Franciscus digitale netwerken met sociale gemeen­schappen. Deze zouden elkaar moeten versterken en onder­steunen zegt de paus. Een digitaal netwerk mag geen verstrikkend netwerk worden, dat mensen bindt en vasthoudt.

Paus Franciscus ziet de positieve kant en mogelijkheden van het internet: ‘Het terrein van de media is in deze tijd zo alomte­gen­woor­dig dat het intussen niet meer weg te denken is uit de sfeer van het dagelijks bestaan. Het internet is een rijkdom van onze tijd. Het is een bron van kennis en relaties die eens onvoorstelbaar waren,’ schrijft hij. Aan de andere kant ziet de paus ook de risico’s. Hij noemt de mogelijkheden tot het verspreiden van desinformatie, het sjoemelen met persoonsgegevens en het negatieve effect op veel relaties.

Net en gemeen­schap

De metafoor van het net doet denken aan het netwerk van een gemeen­schap, zegt de paus. Het internet kan positief worden ingezet als het wordt gebruikt om gemeen­schap, de onderlinge ontmoeting tussen mensen te bevorderen. ‘...dan verraadt het zijn aard niet en blijft het een rijkdom voor de gemeen­schap. Als een familie het internet gebuikt om meer verbonden te zijn, om elkaar vervolgens aan tafel te ontmoeten en elkaar in de ogen te kijken, dan is het een rijkdom. Als een kerk­ge­meen­schap het eigen leven coördineert door middel van het internet, om vervolgens de eucha­ris­tie samen te vieren, dan is het een rijkdom. Als het internet een gelegenheid is om de verhalen en ervaringen van schoonheid en lijden die ver van mij verwijderd zijn, naderbij te komen, om samen te bidden en samen het goede te zoeken in het opnieuw ontdekken van wat ons verenigt, dan is het een rijkdom’, aldus paus Franciscus.

Amen

Het internet is er dan niet om gebruikers in de val te lokken, maar om te bevrijden, om een gemeen­schap van vrije mensen te bewaken. ‘De Kerk zelf is een net, geweven door de eucharistische gemeen­schap, waar de eenheid niet gegrondvest is op een ‘like’, maar op een ‘amen, waarmee ieder zich aansluit bij het Lichaam van Christus en de ander verwelkomt.’

Download
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose