Bisdom Haarlem-Amsterdam












Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Rozenkransgebed voor de vrede

Donderdag 4 april - honderdste sterfdag Francisco Marto

gepubliceerd: vrijdag, 15 maart 2019

In 1917 verscheen Maria in Fatima zes keer aan de her­ders­kin­de­ren Francisco en Jacinta Marto en hun nichtje Lucia dos Santos. Ter gelegen­heid van de her­den­king van de hon­derd­ste sterf­dag van de heilige her­der­tjes Francisco Marto (4 april 2019) en Jacinta Marto (20 februari 2020), nodigt de pa­ro­chie van Fatima de hele wereld uit om onder de titel ‘Fatima voor de wereld’ de ‘Rozen­krans voor de vrede’ mee te bid­den.

Donder­dag 4 april, 20 - 21 uur

Deze Rozen­krans wordt gebe­den op 4 april 2019 en 20 februari 2020 tussen 20.00 en 21.00 uur (Portugese tijd) in de pa­ro­chie van Fatima waar de her­ders wer­den gedoopt. Het bisdom vraagt de pa­ro­chies om waar moge­lijk mee te doen met dit gebed. Gelo­vi­gen kunnen zich na­tuur­lijk ook thuis aan­slui­ten bij dit gebed. Het wordt live uitgezon­den voor de hele wereld, via sociale media en op in­ter­net via Angelus TV.

Pro­gram­ma in Fatima

  1. Uitstelling van het Aller­hei­ligste
  2. Bidden van de rozen­krans (de geheimen van het licht)
  3. Toewij­ding aan het On­be­vlekte Hart van Maria

In­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie over deze speciale gebeds­op­roep en Fatima staat op de web­si­te van Pa­ro­chie Mater Fátima waarin het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw van Fatima ligt.

Fatima

Paus Fran­cis­cus bezocht Fatima in 2017 van­wege het 100-jarig jubileum van de ver­schij­ningen van Maria. Op 13 mei verklaarde hij daar tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring Francisco en Jacinta heilig. Op dezelfde dag kwamen de Neder­landse bis­schop­pen als pelgrims naar de Onze-Lieve-Vrouwe­basi­liek in Maastricht om daar ge­za­men­lijk hun bis­dom­men en alle mensen die in de bis­dom­men wonen, toe te wij­den aan het On­be­vlekte Hart van Maria.

Vorig jaar hebben de Neder­landse bis­schop­pen elke maand op een speciale dag de Rozen­krans gebe­den met als intentie de vrede in de wereld. Gelo­vi­gen wer­den ook toen opge­roe­pen om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of samen met anderen.

 

H. Francisco en H. Jacinta Marto
H. Francisco en H. Jacinta Marto



Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose