Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Vlaamse en Nederlandse bisschoppen bijeen

Bij kardinaal De Kesel in Mechelen

gepubliceerd: dinsdag, 19 februari 2019
foto: T. Scholtes s.j.
Vlaamse en Nederlandse bisschoppen bijeen

Ieder jaar komen de bis­schop­pen van Vlaanderen en Nederland een keer samen. Dit jaar was die bijeenkomst in Mechelen bij kardinaal Jozef de Kesel, voorzitter van de Belgische bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Overleg, gebed, de maaltijd en ontmoeting waren de ingrediënten van deze dag.

Om 10.30 uur ontmoetten de bis­schop­pen elkaar bij een kop koffie of thee. Na het informeel weerzien begon het overleg met als nieuwe gezichten de hulp­bis­schop van Mechelen-Brussen, mgr. Koen Vanhoutte, en de bisschop van Roermond, mgr. Harrie Smeets. De meeste bis­schop­pen konden hierbij aanwezig zijn, enkele bis­schop­pen ontbraken door andere verplichtingen. De bis­schop­pen bespraken thema’s die beide conferenties aangaan, zoals de plaats van de Eucha­ris­tie in het kerkelijk leven, de reorganisatie van de parochies en pastorale eenheden, integratie van vluch­te­lingen, nieuwe evangelisatie en parochie-opbouw e.d.

Het ochtend­pro­gramma werd afgesloten met het gezamenlijk gebeden en gezongen Middaggebed, waarna we gezamenlijk de maaltijd hebben gebruikt.

Het was een goed broederlijk samenzijn met een hartelijke ontvangst door het aartsbisdom van Mechelen-Brussel.

(de fotoserie is gemaakt door T. Scholtes s.j.)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose