Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wereldjongerendagen officieel geopend

Paus arriveert vandaag

gepubliceerd: woensdag, 23 januari 2019
foto: Arsacal.nl
Wereldjongerendagen officieel geopend

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn dins­dag 22 januari 2019 offi­cieel geopend met een ope­ningsmis in Panama­stad. Deze heilige mis vond plaats op campo Santa Maria la Antigua, gelegen aan de Pacific Ocean. Kar­di­naal Jose Domingo Ulloa Mendieta van Panama stad is de hoofd­cele­brant. Voor­af­gaand aan de mis zijn de vlaggen van de 193 deel­ne­mende lan­den gehesen.

Woens­dag 23 januari arriveert paus Fran­cis­cus in Panama om met de deel­ne­mers uit de hele wereld deze WJD te vieren. De WJD duren zes dagen met als hoogte­pun­ten op zater­dag­avond de avond­wake en zon­dag­och­tend de slui­tingsmis, beide met de paus. Hier wor­den tussen de 500.000 en 750.000 jon­ge­ren verwacht om samen hun geloof te kunnen delen en vieren. Donder­dag 24 januari wordt de paus offi­cieel verwelkomd in een speciale wel­komstceremonie in aanwe­zig­heid van alle deel­ne­mers aan de WJD.

De 130 Neder­lan­ders zijn deze week onder­ge­bracht bij gast­ge­zinnen in een arme wijk van Panama stad; Las Mañanitas. De jon­ge­ren maken mee hoe veel Panamezen leven met weinig. Sanitaire voor­zie­ningen zijn bij­voor­beeld niet altijd aanwe­zig bij de gast­ge­zinnen. Toch zit de stem­ming er goed in door de harte­lijk­heid en gast­vrij­heid waar­mee de jon­ge­ren wer­den ont­van­gen.

150.000 geregistreerde deel­ne­mers

Het Vati­caan heeft bekendgemaakt dat er 150.000 pelgrims zijn geregistreerd voor deelname aan de offi­cië­le evene­menten. Dat is een stuk min­der dan voor­gaande jaren. Aan de WJD in Krakau namen bij­voor­beeld 3 miljoen jon­ge­ren deel en in 2013 in Rio de Janeiro 3,7 miljoen jon­ge­ren. Maar de ge­schie­de­nis van de WJD laat ook kleinere aantallen zien, zoals in 2008 in Sydney (400.000 deel­ne­mers) en 2002 Canada (800.000). Het hui­dige aantal heeft ook te maken met het feit dat de WJD dit keer niet in juli of au­gus­tus plaats­vin­den maar in januari. Voor jon­ge­ren uit de regio is dat pret­tig maar onder meer voor Europese deel­ne­mers is januari lasti­ger omdat dit niet samenvalt met een school­va­kan­tie. Vanaf het begin heeft de WJD-organi­sa­tie daarom reke­ning gehou­den met een rela­tief klein aantal deel­ne­mers.

‘Een dag zon­der pro­ces­sie is een dag niet geleefd’

Mgr. Hendriks is maan­dag gearri­veerd in Panama. Mgr. De Jong, hulp­bis­schop van bisdom Roermond vergezelt de 130 Neder­landse jon­ge­ren al een week lan­ger in het gast­bis­dom Soná en is en­thou­siast over de grote gast­vrij­heid van de pa­ro­chie Sint Isidorus in Soná, waar men in eerste instantie op meer Neder­lan­ders gerekend had. Dat weerhoudt de pa­ro­chi­anen er niet van alles uit de kast te halen om de Neder­landse deel­ne­mers zich welkom te laten voelen.

Dat gebeurt ook door middel van pro­ces­sies. Meereizend pries­ter uit aarts­bis­dom Anton ten Klooster: ‘De laatste avond in het gast­bis­dom Soná was er een licht­pro­ces­sie en een grote maal­tijd op het kerk­plein. De pro­ces­sie was bepaald niet de eerste... Een dag zon­der pro­ces­sie is een dag niet geleefd!’

Vlog­gers

Met de jon­ge­ren die in Panama vloggen voor het video­ka­naal van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie Katho­liek­le­ven.nl en Jong Katho­liek gaat het goed. Femke van Dijk ver­telt: ‘Ik vind de WJD tot nu toe gewel­dig, één groot avontuur. De behulp­zaam­heid en gast­vrij­heid van de locals, het feestje bouwen, de en­thou­siaste geloofs­be­le­ving en de prach­tige natuur met het mooie weer na­tuur­lijk. Het inter­viewen vind ik mooi om te doen, omdat je dan ook echt die persoon een klein beetje leert kennen. Echt, die diepgang erin doet het hem. Adios!’

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 21 mei 2020Jongerenplatform Live - De Walk & Talkshow Video
woensdag, 20 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat Video
maandag, 18 mei 2020Virtuele pelgrimage naar Echternach
dinsdag, 5 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat
donderdag, 23 april 2020Online thema-avonden - de zin van het lijden
dinsdag, 21 april 2020Wereldgezinsdagen en Wereldjongerendagen uitgesteld
woensdag, 15 april 2020Barmhartigheidszondag livestream voor tieners
vrijdag, 3 april 2020Pausboodschap voor Wereldjongerendag
woensdag, 1 april 2020Online thema-avonden over de zin van het lijden
woensdag, 1 april 2020Bavodag uitgesteld naar 2021
maandag, 30 maart 2020Online catechese in tijden van corona
dinsdag, 10 maart 2020Jongerenbedevaart naar Rome geannuleerd
woensdag, 4 maart 2020Jongerenpelgrimage naar Echternach
dinsdag, 3 maart 2020Meet & Greet The Lord
maandag, 24 februari 2020Bavodag 2020 - Jij kent mij *AFGELAST*
zondag, 23 februari 2020Diner voor onze vrienden van de straat
maandag, 3 februari 2020Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
dinsdag, 19 november 2019Informatieavond jongerenbedevaart Rome Video
woensdag, 6 november 2019Ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose