Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wereldjongerendagen officieel geopend

Paus arriveert vandaag

gepubliceerd: woensdag, 23 januari 2019
foto: Arsacal.nl
Wereldjongerendagen officieel geopend

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn dins­dag 22 januari 2019 offi­cieel geopend met een ope­nings­mis in Panama­stad. Deze heilige mis vond plaats op campo Santa Maria la Antigua, gelegen aan de Pacific Ocean. Kar­di­naal Jose Domingo Ulloa Mendieta van Panama stad is de hoofd­cele­brant. Voor­af­gaand aan de mis zijn de vlaggen van de 193 deel­ne­mende lan­den gehesen.

Woens­dag 23 januari arriveert paus Fran­cis­cus in Panama om met de deel­ne­mers uit de hele wereld deze WJD te vieren. De WJD duren zes dagen met als hoogte­pun­ten op zater­dag­avond de avond­wake en zon­dag­och­tend de slui­tings­mis, beide met de paus. Hier wor­den tussen de 500.000 en 750.000 jon­ge­ren verwacht om samen hun geloof te kunnen delen en vieren. Donder­dag 24 januari wordt de paus offi­cieel verwelkomd in een speciale wel­komstceremonie in aanwe­zig­heid van alle deel­ne­mers aan de WJD.

De 130 Neder­lan­ders zijn deze week onder­ge­bracht bij gast­ge­zinnen in een arme wijk van Panama stad; Las Mañanitas. De jon­ge­ren maken mee hoe veel Panamezen leven met weinig. Sanitaire voor­zie­ningen zijn bij­voor­beeld niet altijd aanwe­zig bij de gast­ge­zinnen. Toch zit de stem­ming er goed in door de harte­lijk­heid en gast­vrij­heid waar­mee de jon­ge­ren wer­den ont­van­gen.

150.000 geregistreerde deel­ne­mers

Het Vati­caan heeft bekendgemaakt dat er 150.000 pelgrims zijn geregistreerd voor deelname aan de offi­cië­le eve­ne­menten. Dat is een stuk min­der dan voor­gaande jaren. Aan de WJD in Krakau namen bij­voor­beeld 3 miljoen jon­ge­ren deel en in 2013 in Rio de Janeiro 3,7 miljoen jon­ge­ren. Maar de ge­schie­de­nis van de WJD laat ook kleinere aantallen zien, zoals in 2008 in Sydney (400.000 deel­ne­mers) en 2002 Canada (800.000). Het hui­dige aantal heeft ook te maken met het feit dat de WJD dit keer niet in juli of au­gus­tus plaats­vin­den maar in januari. Voor jon­ge­ren uit de regio is dat pret­tig maar onder meer voor Europese deel­ne­mers is januari lasti­ger omdat dit niet samenvalt met een school­va­kan­tie. Vanaf het begin heeft de WJD-organi­sa­tie daarom reke­ning gehou­den met een rela­tief klein aantal deel­ne­mers.

‘Een dag zon­der pro­ces­sie is een dag niet geleefd’

Mgr. Hendriks is maan­dag gearri­veerd in Panama. Mgr. De Jong, hulp­bis­schop van bisdom Roermond vergezelt de 130 Neder­landse jon­ge­ren al een week lan­ger in het gast­bis­dom Soná en is en­thou­siast over de grote gast­vrij­heid van de pa­ro­chie Sint Isidorus in Soná, waar men in eerste instantie op meer Neder­lan­ders gerekend had. Dat weerhoudt de pa­ro­chi­anen er niet van alles uit de kast te halen om de Neder­landse deel­ne­mers zich welkom te laten voelen.

Dat gebeurt ook door middel van pro­ces­sies. Meereizend pries­ter uit aarts­bis­dom Anton ten Klooster: ‘De laatste avond in het gast­bis­dom Soná was er een licht­pro­ces­sie en een grote maal­tijd op het kerk­plein. De pro­ces­sie was bepaald niet de eerste... Een dag zon­der pro­ces­sie is een dag niet geleefd!’

Vlog­gers

Met de jon­ge­ren die in Panama vloggen voor het video­ka­naal van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie Katho­liek­le­ven.nl en Jong Katho­liek gaat het goed. Femke van Dijk ver­telt: ‘Ik vind de WJD tot nu toe gewel­dig, één groot avontuur. De behulp­zaam­heid en gast­vrij­heid van de locals, het feestje bouwen, de en­thou­siaste geloofs­be­le­ving en de prach­tige natuur met het mooie weer na­tuur­lijk. Het inter­viewen vind ik mooi om te doen, omdat je dan ook echt die persoon een klein beetje leert kennen. Echt, die diepgang erin doet het hem. Adios!’

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose