Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

WJD-gangers de bergen in

Bezoek pater Roberto Gonzalez

gepubliceerd: woensdag, 16 januari 2019

Dins­dag 15 januari zijn we met een groep van ongeveer 40 jon­ge­ren (de groep die zon­dag aankwam) naar Cerro Plata gegaan. Een plek waar met Neder­lands geld een aantal projecten zijn gefi­nan­cierd.

Pater Roberto Gonzalez woont in een van deze berg­dorpjes tussen de inheemse bevol­king. Onder politie­be­ge­lei­ding wor­den we geëscor­teerd. Als eerste komen we aan bij een agra­rische land­bouw­school vernoemd naar de Neder­landse pater Piet Hulse­bosch, een kruisvaar­der van Sint-Jan (93). Hier kunnen jon­ge­ren gratis naar school. Er is een kas met groene bonen, een veld met paprika's en een drainage­sys­teem, er wordt sla ver­bouwd en er zijn bomen met Panamese krui­den. Er zijn vier Neder­lan­ders die hier elk jaar zes maan­den door­bren­gen en vrijwillig helpen. Een van die Neder­lan­ders helpt met het kippen­pro­ject. Er is een broedmachine gebouwd om eieren uit te laten broe­den, waarbij de eieren door een ingenieus systeem allemaal tege­lijk hand­ma­tig wor­den omgedraaid.

Eerst effe bakkie doen

Na dit eerste verhaal moeten we volgens Pater Roberto eerst op z'n Hollands een bakkie doen voor we ver­der kon­den. Daarna bezochten we ver­der in de bergen een aantal ge­zin­nen die onder­steund wor­den en deel­ne­men aan het kippen­pro­ject. Eigen­lijk is het heel simpel. De ge­zin­nen moeten de kippen in een hok laten opgroeien, zodat kuikentjes niet wor­den opgegeten door het wild. Elke kuiken die tot een kip uitgroeit is een maal­tijd. Het is in­druk­wek­kend om te zien hoe primi­tief deze mensen.

Roadtrip

Om de laatste twee ge­zin­nen te bezoeken moeten we de bus verlaten en overstappen op trucks. We verzamelen ons in de achterbak van de trucks om de bergen in te gaan. Het is goed vast­hou­den en een hoop gewiebel. Het doet ons denken aan een ritje in de acht­baan van­wege de stijle bergen. De natuur om ons heen is prach­tig om te zien. Al met al is het een bij­zon­dere trip.

Rust pakken

De groep die maan­dag­nacht aankwam heeft een rus­tige dag gehad. De dag werd be­gon­nen met een Eucha­ris­tie­vie­ring. Daarna werd er gezwommen in een rivier en lekker uit­gerust. Beide groepen zullen elkaar morgen­och­tend voor het eerst ont­moe­ten. Ze ver­blij­ven nu bei­den in gast­ge­zinnen in Soná. Dat betekent voor de eerste groep dat ze van een gast­ge­zin in el Marañon verhuisd zijn naar een nieuw gast­ge­zin in Soná.

Carolien Hoogen­boomGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 februari 2021Vasten-caritasactie Jongerenplatform
donderdag, 18 februari 2021Netwerkdiner mentorschap
dinsdag, 2 februari 2021Mentorschap in het Jongerenpastoraat
dinsdag, 12 januari 2021Vier JongKatholiek webinars gepland
donderdag, 7 januari 2021Landelijk online tienergroepdag
maandag, 21 december 2020Evangelii Gaudium - Online boekclub
dinsdag, 24 november 2020Diocesane WJD voortaan op Christus Koning
donderdag, 5 november 2020Q&A met Marcel Poorthuis
zaterdag, 24 oktober 2020Duimen daar krijg je scheve tanden van Video
dinsdag, 20 oktober 2020Netwerkbijeenkomst - Weerstand
maandag, 19 oktober 2020Logo Wereldjongerendagen 2023 Video
zondag, 11 oktober 2020Q&A met Martijn van Helvert Video
zaterdag, 3 oktober 2020‘De onbekende wereld van Jakob’ Video
donderdag, 10 september 2020Online cursus Liefde en Seksualiteit
dinsdag, 8 september 2020The Missionary School Video
dinsdag, 11 augustus 2020Q&A sessie over Maria Video
maandag, 3 augustus 2020Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
woensdag, 29 juli 2020Q&A sessie over Missie Video
dinsdag, 14 juli 2020Save the date - WJD@Home
zaterdag, 27 juni 2020Avond van BarmhartigheidBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose