Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Op reis naar Wereldjongerendagen Panama

Eerste WJD-gangers vertrokken

gepubliceerd: dinsdag, 15 januari 2019

Zater­dag 12 januari verzamelde de eerste groep WJD-gan­gers zich op het vlieg­veld van Schiphol voor een lange reis van drie weken te Panama, het land waar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) 2019 beleefd en gevierd wor­den door jon­ge­ren vanuit de hele wereld.

Gedurende deze drie weken kunt u op de hoogte blijven van wat de 120 jon­ge­ren vanuit Neder­land beleven via ge­schre­ven ver­slagen, foto’s en video­ver­slagen. Hierbij een kort stukje ge­schie­de­nis over het ontstaan van de WJD. In 1984 nodigde Paus Johannes Paulus II jon­ge­ren vanuit de hele wereld uit om palm­zon­dag in Rome te vieren. Massaal werd op deze uit­no­di­ging inge­gaan. Toen in 1985 in het jaar dat door de VN was uit­ge­roe­pen tot ‘Inter­na­tio­naal jaar van de jeugd’ de uit­no­di­ging werd herhaald, kwamen er weer tal­loze jon­ge­ren op af. Deze twee ont­moe­tingen zorg­den er in 1986 voor dat lokaal de eerste offi­cië­le wereld­jon­ge­ren­da­gen wer­den geor­ga­ni­seerd.

Inmiddels zijn er om de 2 à 3 jaar inter­na­tio­nale wereld­jon­ge­ren­da­gen en wordt er in elk bisdom over de hele wereld op palm­zon­dag een lokale wereld­jon­ge­ren­dag geor­ga­ni­seerd. Tijdens de wereld­jon­ge­ren­da­gen komen jon­ge­ren samen om het katho­lie­ke geloof te vieren, de Paus te ont­moe­ten, de wereld­kerk in de hon­der­den ver­schil­lende natio­na­li­teiten te ont­moe­ten, feest te vieren, af te zien en te slapen onder de sterrenhemel. 

Lange reis

Om kwart over zes ver­trok het vliegtuig vanuit Neder­land rich­ting Istanbul, waar we onze overstap naar Panama had­den. Een vlucht van circa vier uur, voor­zien van een creatieve manier van de vei­lig­heidsin­struc­ties in de vorm van lego­poppetjes, film­ma­te­riaal en een heer­lijke maal­tijd. De overstap op Istanbul bedroeg ongeveer twee uur. Toen begon de lange vlucht van ongeveer 18 uur over de oceaan naar Panama met nog een tussenstop op Bogota (Colombia). Aan­ge­ko­men in Panama moesten we nog ongeveer vijf uur reizen naar onze gast­ge­zinnen in Sona. Na 35 uur zat onze reis er op en wer­den we harte­lijk ont­van­gen door onze gast­ge­zinnen.

Al meteen werd de Panamese gast­vrij­heid zicht­baar in het vreugde en en­thou­sias­me van de pa­ro­chi­anen. We wer­den binnen­ge­haald alsof we filmsterren waren of een gou­den plak op de Olympische Spelen in de wacht had­den gesleept. Een erenhaag van duizend tele­foontjes, gejuich en ge-high-five. Als kers op de taart werd er vuur­werk afgestoken en vanaf een podium ons welkom geheten. We zou­den de zon­dags­mis nog vieren en waar we dachten een korte Mis te vieren werd dat een Mis aan­ge­vuld met swingende Panamese lie­de­ren waar alle pa­ro­chi­anen let­ter­lijk de Mis met ons meevier­den. Dat werd moge­lijk door onze Colombiaanse pries­ter Mauricio Menesses (aarts­bis­dom) die live de mis­de­len ver­taalde. Een warm bad van ont­vangst.

Geen rust

Aanvanke­lijk was er een rust­dag inge­pland om bij te komen van de lange reis, maar de pa­ro­chi­anen in Sona had­den in hun en­thou­sias­me toch een heel pro­gram­ma voor ons uit­ge­werkt. Met een grote of iets kleinere jetlag en nog niet helemaal geacclimatiseerd (het is hier over­dag 35 gra­den) namen onze jon­ge­ren deel aan de ac­ti­vi­teiten die voor ons waren geor­ga­ni­seerd. We be­gon­nen de dag met de Heilige Mis en eigen­lijk hebben we de hele dag steeds met veel gedans gebe­den.

Het hoogte­punt was een pro­ces­sie met de heilige van de pa­ro­chie: Martin de Porres. Een monnik die veel mensen heeft genezen en op wiens voor­spraak nog steeds gene­zingen plaats­vin­den. Vandaag ver­trok ook de tweede groep vanuit Neder­land naar Panama. Zij had­den één voor­deel dat ze een recht­streekse vlucht van ongeveer elf uur had­den. Toch was het ook voor hen een lange reis, pas tegen enen ’s nachts (7.00 uur Neder­landse tijd) kwamen ze bij hun gast­ge­zin aan. Met een­zelfde vreugde wer­den ze ont­van­gen door de Panamezen.

Carolien Hoogen­boom

Foto’sGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022TienerdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose