Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongeren vertrekken naar Panama

Paus bij Wereldjongerendagen van 23 t/m 27 januari

gepubliceerd: vrijdag, 11 januari 2019

De eerste groep Neder­landse jon­ge­ren vertrekt zater­dag 12 januari rich­ting Panama om daar deel te nemen aan de WereldJon­ge­renDagen (WJD). In totaal gaan er 130 Neder­lan­ders naar de WJD, onder wie bis­schop-coad­ju­tor J. Hendriks en hulp­bis­schop E. de Jong van Bisdom Roermond.

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen vormen het grootste Rooms-Katho­lie­ke jon­ge­ren­eve­ne­ment in de wereld dat om de drie jaar steeds in een ander land wordt gehou­den. Honderd­dui­zen­den jon­ge­ren uit de hele wereld komen er naar toe, onder meer voor de ont­moe­ting en de mis met paus Fran­cis­cus. Dit keer wor­den de dagen voor het eerst in januari gehou­den, met als gevolg dat de Neder­landse groep een andere samen­stel­ling heeft dan in andere jaren.

Jonge pro­fes­sio­nals

‘We gaan dit keer met jong-vol­was­se­nen naar Panama onder meer omdat het voor scholieren las­tig is om vrij te krijgen in deze periode voor zo’n verre reis’, zegt Bob Wegkamp, de project­lei­der voor de WJD vanuit Neder­land. ‘Ook het pro­gram­ma is aan­ge­past en geschikt voor jonge pro­fes­sio­nals en stu­den­ten. We sluiten met zoge­noemde pro­gram­mastreams aan bij ver­schil­lende moge­lijk­he­den tot beroeps­ma­tige ont­wik­ke­ling (bij­voor­beeld in de zorg), maar ook gericht op per­soon­lijke capaci­teiten zoals bij­voor­beeld lei­der­schap.’

Bob reist zater­dag mee met de eerste groep. Hij heeft er veel zin en kijkt er naar uit om in een bij­zon­der land de WereldJon­ge­renDagen samen met alle deel­ne­mers te beleven. ‘Na een lange tijd van voor­be­rei­ding, waarbij we elkaar als reizi­gers ook al een beetje hebben leren kennen is het nu dan zo ver. Ik ben zelf al een keer geweest voor de voor­be­rei­ding en heb toen ervaren dat de Panamezen heel gastvrij zijn. Het beloven bij­zon­dere WJD te wor­den rond het thema dat paus Fran­cis­cus, ver­wij­zend naar Maria, zelf heeft gekozen: zie de dienst­maagd des Heren; mij geschiede naar uw woord (Lucas 1, 38).’

Vlogs voor het thuisfront

Het motto voor de Neder­landse groep is ‘Discover your identity’, op zoek naar een ant­woord op de vragen: wie ben jij? Wat is je maat­schap­pe­lijke be­trok­ken­heid? En wat doet het ertoe dat je gelovig bent? Het thuisfront van de deel­ne­mers wordt onder meer op de hoogte gehou­den via een aantal vlogs die gemaakt wor­den door een groepje van vier jon­ge­ren. Uit bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gaan Felipe en Lucas mee. Zij hebben daarvoor een trai­ning gevolgd via katho­liek­le­ven.nl, het video­ka­naal van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en op dat kanaal wor­den de vlogs ook ge­pu­bli­ceerd.

Bisdom­web­sites

Beide jon­ge­ren­wer­kers van ons bisdom gaan mee naar Panama en zullen ver­slagen en foto’s sturen die we op deze web­si­te zullen publiceren - voor zover de techniek mee­werkt. Ook Mgr. Hendriks zal onge­twij­feld updates op zijn web­si­te Arsacal.nl plaatsen. Kom regel­ma­tig terug voor het laatste nieuws!

Meer in­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose