Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Voorbereidingsweekend WJD in Bruinisse

gepubliceerd: donderdag, 29 november 2018

Afgelopen weekend kwamen er ongeveer 90 WJD-gan­gers bij elkaar in groeps­ac­com­mo­da­tie De Stoofpol­der in Bruinisse (Zeeland). Deze afgelegen plek was qua reizen al een voor­proefje van deze deel­ne­mers aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in Panama, die in januari 2019 plaats zullen vin­den. Tijdens het voor­be­rei­dings­week­end op de (WJD) hebben de pelgrims kennis gemaakt met elkaar, de Panamese cultuur en de Spaanse taal.

Kennis­ma­king

Er is deze WJD-editie gekozen voor een nationale reis vanuit Neder­land. Dat houdt in dat jon­ge­ren van de ver­schil­lende bis­dom­men samen op reis gaan. Net als bij alle WJD-reizen is er een voor­be­rei­dings­mo­ment. Voor deze reis was daarvoor een heel weekend inge­pland zodat de jon­ge­ren uit ver­schil­lende bis­dom­men elkaar goed kon­den leren kennen. Echter was het niet alleen zin­vol voor de contacten over bisdomgrenzen heen, ook binnen bisdom Haar­lem-Am­ster­dam viel er veel kennis te maken. Vanuit bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gaan 17 jon­ge­ren mee op reis, die het geloof graag beter leren kennen en uitkijken naar een mooie erva­ring in Midden-Amerika. Zowel jong gelo­vi­gen als jon­ge­ren die ver­trouwt zijn met ons geloof maken deel uit van de groep, wat maakt dat er veel van elkaar geleerd kan wor­den.

Work­shops

Zater­dag­och­tend zijn er twee work­shops gevolgd door de aanwe­zige jon­ge­ren. Bij de ene work­shop werd er Spaans aangeleerd door de Colombiaanse pries­ter Mauricio Menesses. In de andere work­shop kregen de jon­ge­ren een Neder­landse dans aangeleerd om in Panama te laten zien. Tijdens het voor­pro­gramma in Panama zal er een soort lan­denfestival zijn, waar elk land iets van zich­zelf mag laten zien. De jon­ge­ren leer­den daarom een soort Hollandse polka aan om in Panama hope­lijk niet voor schut te staan.

Streams

Zater­dag­mid­dag was er tijd voor de streams. Een stream is een ver­die­pend keuze­pro­gramma die aansluit op de in­te­res­se van de young pro­fes­sio­nals. Bij het aanmel­den hebben jon­ge­ren een stream gekozen. Tijdens de reis zijn er meer­der stream­mo­menten waarin de jon­ge­ren tijd nemen voor de extra ver­die­ping waar ze voor gekozen hebben. Er zijn ver­schil­lende streams die zich richten op een professie zoals de zorg of lei­der­schap, bij andere streams is er de moge­lijk­heid om je te ver­die­pen in de katho­lie­ke leer zoals de theo­lo­giestream en de Twit­te­ren met God-stream. In de vijfde stream genaamd Ontdek jezelf! wordt stil­ge­staan bij de eigen per­soon­lijk­heid.

Verder was er zater­dag­avond een bij­zon­dere gebeds­avond, werd de Mis gevierd en kregen de jon­ge­ren ver­dere in­for­ma­tie over de reis. We willen u vragen voor de jon­ge­ren en de Wereld­jon­ge­ren­da­gen te bid­den!

Video

Foto­se­rie

Foto­graaf Ramon Mangold, die ook naar Panama mee zal gaan, maakte on­der­staan­de foto­se­rie.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose