Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mars voor het Leven

Zaterdag 8 december - 10.30 uur - Den Haag

gepubliceerd: zaterdag, 24 november 2018

Op zater­dag 8 de­cem­ber wordt weer de Mars voor het Leven gehou­den in Den Haag. De dag begint met een Eucha­ris­tie­vie­ring, dan wordt de stille mars gelopen gevolgd door een napro­gram­ma in het New Babylon Meeting Center met o.a. Virginia Coda Nunziante (oprichtster van de Mars voor het Leven in Rome), Marieke Al, Rachel’s Vineyard en Donum Domini. De organi­sa­tie is in han­den van Schreeuw om Leven en Stirezo Pro-Life.

Er zal ook moge­lijk­heid zijn tot gratis heen en terug busver­voer met opstap­plaatsen in o.a. Maas­tricht, Den Bosch, Utrecht en Den Haag.

Pro­gram­ma

10.30 uur Heilige Mis (oude ritus), H. Jacobus de Meer­dere­kerk
11.00 uur Heilige Mis, klooster­ka­pel Blauwe Zusters
11.45 uur Pro­ces­sie naar het Malie­veld
12.00 uur Begin pro­gram­ma Malie­veld
13.00 uur Mars voor het Leven door Den Haag
15.00 uur Katho­liek napro­gram­ma in het New Babylon Meeting Center

Jon­ge­ren­pro­gramma

Dit jaar wordt een pro­gram­ma geor­ga­ni­seerd speciaal voor jon­ge­ren. We hou­den een wake voor het leven in de nacht van vrij­dag 7 op zater­dag 8 de­cem­ber.

Het start op vrij­dag 7 de­cem­ber met een H. Mis om 20.00 uur met Mgr. Everard de Jong. Hierna start de wake met Aanbid­ding, biecht­gele­gen­heid, over­we­gingen, ge­tui­ge­nissen, en een moge­lijk­heid tot outreach voor wie wil (Night-fever idee). Op zater­dag sluiten we het af om 8.30 met een fees­te­lijk ontbijt. Hierna is er de H.Mis voor het algemene katho­lie­ke program­ma om 11.00 uur en om 12.00 uur lopen we de Mars. Tijdens de nacht is er moge­lijk­heid tot over­nach­ting in zaaltjes naast de kapel op eigen matje en slaap­zak.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose