Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Een miljoen kinderen bidden Rozenkrans

Donderdag 18 oktober

gepubliceerd: woensdag, 17 oktober 2018

Op 18 oktober bidden een miljoen kinderen over de hele wereld de rozenkrans voor vrede. Kerk in Nood en Kinderen bidden voor Kinderen nodigen u uit om ook in Nederland met kinderen te bidden voor de vrede.

Materiaal

Brief Kerk in Nood

Mauro Cardinal Piacenza Father Martin M. Barta, president van Kerk in Nood Inter­nationaal, heeft hierover een brief opgesteld:

Wij worden allemaal geconfronteerd met de uiterst zorgwekkende politieke situatie die zich te­gen­woor­dig over de hele wereld voordoet. Het gaat al lang niet meer om puur nationale conflicten. Vele regio’s overal ter wereld zijn uitgegroeid tot kruitvaten waar gemakkelijk een militair conflict kan ontstaan dat wereldwijde proporties aanneemt. Wat kunnen wij christenen in een dergelijke situatie ondernemen, ook al bekleden wij geen positie waarbij wij politieke verant­woor­de­lijk­heid dragen? De heilige kerkleraar Johannes Chrysostomos zou ons toeroepen: “De biddende mens heeft het stuur van de geschiedenis in handen.”

Daarom nodigt de pauselijke stichting Kerk in Nood net als vorig jaar alle ouders, leer­krachten en opvoeders wereldwijd uit om aan het gebedsinitiatief “Een miljoen kinderen bidden de Rozenkrans” deel te nemen en op 18 oktober 2018 om 9.00 uur (of op een ander en geschikter tijdstip) samen met de kinderen de Rozenkrans te bidden voor eenheid en vrede in de wereld. Op vele plaatsen zullen de lessen hiertoe een half uur worden onderbroken. In 2005 begonnen in Venezuela enkele volwassenen met deze gebedsactie en vertrouwden daarbij op de woorden van pater Pio: “Wanneer een miljoen kinderen de Rozenkrans bidden, zal de wereld veranderen.” Op die manier zullen niet slechts een miljoen kinderen, maar vele miljoenen kinderen overal ter wereld op een dag in de rozenkransmaand oktober verenigd zijn om een beetje meer hemel op onze aarde te brengen. De Heer zei immers: “Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij Mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.” (Mt 19,14)

Hoe vaak heeft de ervaring al niet geleerd dat vooral het gebed van de kinderen een grote uit­wer­king heeft? Als voorbeeld daarvan hebben wij in de brief aan de kinderen een beschrijving gegeven van het opzienbarende wonder dat door heel nauwkeurige berichten van oog- en oorgetuigen gedocumenteerd is en dat zich op 14 april 1886 in Jaffa in het Heilige Land op voorspraak van de heilige Maria Alfonsina Ghatta voltrok. Ze bad samen met de kinderen de Rozenkrans en smeekte voor het leven van de 12-jarige Nousseira Habib, die in een waterput was gevallen toen ze water wilde halen en reddeloos verloren scheen. Na de wonderbaarlijke redding van het meisje bekeerde de hele familie zich tot het katholieke geloof en Nousseira legde tot aan haar overlijden getuigenis af van de kracht van de Rozenkrans.

Waar geen enkele menselijke moeite en inspanning in slaagde, heeft God dankzij het Rozenkransgebed van de kinderen en van hun lerares, de heilige Maria Alfonsina, mogelijk gemaakt. Kunnen ook wij vandaag het geloof niet opbrengen waarvan die zuster getuigde en onze kinderen ertoe aanmoedigen om samen met ons voor de vrede in de wereld te bidden?

Wij hopen dat de Moeder Gods ook u de moed en het enthousiasme moge schenken om aan dit gebedsinitiatief deel te nemen, dat zonder twijfel vruchten zal afwerpen en tot vrede en eenheid in de wereld zal leiden.

Mauro Cardinal Piacenza Father Martin M. Barta
President en Geestelijk Assistent van Kerk in Nood
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose