Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Paus Franciscus: Bid dagelijks de Rozenkrans

In de maand oktober

gepubliceerd: maandag, 1 oktober 2018
foto: Vaticannews.va
Paus Franciscus: Bid dagelijks de Rozenkrans

Paus Fran­cis­cus heeft alle katho­lie­ken gevraagd elke dag in de maand ok­to­ber de Rozen­krans te bid­den en Maria en de aartsengel Michaël te vragen om bescher­ming van de kerk in deze periode van gees­te­lij­ke onrust.

Deze oproep verscheen in een ver­kla­ring die 29 sep­tem­ber werd uit­ge­bracht door het Vati­caan. “De Russische mystici en de grote heiligen van alle tradities adviseer­den, op momenten van spi­ri­tu­ele turbulentie, om te schuilen onder de man­tel van de Heilige Moeder Gods”.

De ver­kla­ring moe­digde ook het gebed van Sub Tuum Prae­si­dium aan:

Onder de man­tel van Maria

Onder Uw bescher­ming vluchten wij,
Heilige Moeder van God;
versmaad onze gebe­den niet in onze nood
maar verlos ons altijd van alle gevaren,
o, glorierijke en gezegende Maagd.

De paus noemde niet de “spi­ri­tu­ele turbulentie” waar­naar hij verwees, maar zei wel dat gebed de kerk kon helpen “meer bewust te wor­den van de fouten, de fouten en de misstan­den gepleegd in het heden en in het verle­den.”

Aartsengel Michaël

Paus Fran­cis­cus moe­digde ook aan dat katho­lie­ken de Rozen­krans beëindigen met het gebed tot de aartsengel Michaël:

Heilige Aartsengel Michaël,
Verde­dig ons in de strijd.
Wees onze bescher­ming tegen de boos­heid
en de listen van de duivel.
Wij smeken oot­moe­dig
dat God hem Zijn macht doe gevoelen.
En gij, vorst van de hemelse legerscharen,
drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot ver­derf van de zielen
over de wereld rond­gaan,
door de god­de­lijke kracht
in de hel terug.
Amen.

Rozen­krans voor de vrede

Zondag 7 ok­to­ber is tevens de aangewezen dag om de Rozen­krans te bid­den voor de Vrede. De Neder­landse bis­schop­pen willen in het jaar 2018 samen met alle katho­lie­ken elke maand op een speciale dag de rozen­krans bid­den met als intentie de vrede in de wereld. In ok­to­ber is dat op 7 ok­to­ber - Ge­dach­te­nis van de Heilige Maagd Maria van de Rozen­krans.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose