Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Workshops en aanmelden voor vrijwilligersdag

Zaterdag 13 oktober - 11.00 uur - OLV ter Nood Heiloo

gepubliceerd: vrijdag, 28 september 2018
foto: Wim Koopman
Workshops en aanmelden voor vrijwilligersdag

Op zater­dag 13 ok­to­ber or­ga­ni­seert het bisdom een vrij­wil­li­gers­dag speciaal voor alle vrij­wil­li­gers in het bisdom. Deze dag staat in het teken van ont­moe­ting en be­zin­ning. Naast een Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. Punt en een lezing door Leo Fijen wor­den er ver­schil­lende work­shops aan­ge­bo­den.

Work­shops

  • Geluk en hei­lig­heid gaan samen: over de nieuwe exhor­ta­tie van Paus Fran­cis­cus
  • Het missie­werk van de ‘Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará’
  • Zangwork­shop
  • Rond­lei­ding over het Dio­ce­saan Hei­lig­dom OLV ter Nood
  • Jon­ge­ren­werk in de pa­ro­chie
  • Hoe is het bisdom geor­ga­ni­seerd...?
  • Projecten van de Dio­ce­sane Caritas
  • De Neo­ca­te­chu­me­nale weg in de pa­ro­chie en in het leven van de gelo­vi­gen
  • Oefenen in bid­den
  • In gesprek met de bis­schop

Pro­gram­ma

Deze dag vindt plaats van 10.30 tot 16.30 uur in het Dio­ce­saan Hei­lig­dom O.L. Vrouwe ter Nood te Heiloo.
Het volle­dige pro­gram­ma van de dag is hier te vin­den.

Aanmel­den

In ver­band met de cate­ring wordt aanmel­ding op prijs gesteld. Dit kan tot vrij­dag 5 ok­to­ber bij mw. L. Blonk:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose