Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Afscheid van Steven van Weede

Hoofd Personeelszaken bisdom met pensioen

gepubliceerd: vrijdag, 21 september 2018

In het bis­schops­huis bij de ka­the­draal in Haar­lem werd op don­der­dag­mid­dag 20 sep­tem­ber fees­te­lijk afscheid geno­men van Jhr. mr. Steven van Weede die vanaf het jaar 2000 hoofd Personeels­zaken en vice-kanselier van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is geweest.

Tijdens een geanimeerde receptie wer­den harte­lijke woor­den ge­spro­ken door de bis­schop, mgr. dr. Jozef Punt, die waar­de­ring uitsprak voor zijn naaste mede­wer­ker gedurende zovele jaren in alles wat benoe­mingen en andere personeels­zaken betreft. De trouw, de discretie, de harte­lijke be­trok­ken­heid en het geloof van het ver­trek­kende Hoofd Personeels­zaken wer­den door de bis­schop in het licht gesteld, die aan Jhr. S.R.K.M. van Weede de Bavopen­ning uitreikte als teken van waar­de­ring en dank­baar­heid. Se­cre­ta­ris-generaal diaken Eric Fennis voegde daaraan een gees­tige toe­spraak toe waarin hij de eigen kenmerken van de persoon en de inzet van de heer van Weede op harte­lijke wijze de revue liet passeren.

Van harte wensen we de heer Van Weede alle goeds en zegen toe voor hem­zelf en zijn echt­ge­note en voor hun hele gezin!

(bron: Arsacal.nl)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose