Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Diocesane vrijwilligersdag

Zaterdag 13 oktober - 11.00 uur - OLV ter Nood Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 11 september 2018
foto: Wim Koopman
De bedevaartkapel waar om 12.15 uur de H.Mis wordt opgedragen
De bedevaartkapel waar om 12.15 uur de H.Mis wordt opgedragen

Op zater­dag 13 ok­to­ber 2018 nodigt de bis­schop de vrij­wil­li­gers van ons bisdom uit voor een speciale dag. Deze dag staat in het teken van ont­moe­ting, maar men kan ook deel­ne­men aan enkele inte­res­sante work­shops.

De kansen en moge­lijk­he­den van kerken en pa­ro­chies

Naast de eucha­ris­tie­vie­ring met de beide bis­schop­pen, zal er een lezing wor­den gehou­den door de heer Leo Fijen, o.a. bekend van het geloofs­ge­sprek op de zon­dag­och­ten­den. ’s Middags zijn er twee work­shoprondes. De dag wordt gehou­den in het Dio­ce­saan Hei­lig­dom O.L.Vrouw ter Nood te Heiloo.

Pro­gram­ma

10.30 uur Ontvangst met koffie en thee
11.00 uur Welkom door Mgr. dr. J. Punt
11.15 uur Lezing ‘De kansen en moge­lijk­he­den van kerken en pa­ro­chies’
door Leo Fijen, directeur van uit­ge­ve­rij Adveniat
en auteur van het boek ‘Toekomst zien in de kerk’
12.15 uur H. Mis in de Bede­vaarts­ka­pel
met Mgr. dr. J. Punt als hoofd­cele­brant
13.30 uur Lunch
14.15 uur Work­shop ronde 1
15.00 uur Pauze met koffie en thee
15.15 uur Work­shop ronde 2
16.00 uur Afslui­ting met een borrel

In­for­ma­tie en Aanmel­den

Vrij­wil­li­gers kunnen zich opgeven bij:

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose