Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

WJD 2019 - Discover your identity: streams

gepubliceerd: woensdag, 6 juni 2018

Medio januari 2019 kunnen katho­lie­ke jon­ge­ren vanuit de hele wereld afreizen naar de wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in Panama. Vanuit Neder­land wordt er door Jong Katho­liek één reis aan­ge­bo­den met ver­schil­lende reisopties.

Het jon­ge­ren­pas­to­raat onder­steunt deze reis en neemt deel aan de organi­sa­tie. Daar­naast kunnen de jon­ge­ren een keuze­pro­gramma, een stream, kiezen om hun katho­lie­ke iden­ti­teit te ver­die­pen of binnen hun professie te ver­ster­ken.

Discover your identity

Het thema van de Neder­landse reis naar de WJD is ‘Discover your identity’. De jon­ge­ren gaan op zoek naar hun eigen iden­ti­teit, maar ook naar hun katho­lie­ke iden­ti­teit. Aangezien elke jon­gere anders is, kunnen ze hun eigen reis vorm geven naar wat bij hun iden­ti­teit past. Zo zijn er vier reis­moge­lijk­heden variërend in lengte en het bezoek van plaatsen. Reisoptie A is een korte reis, reisoptie B is een lange reis, reisoptie C heeft een bezoek aan het grootste Maria­bede­vaarts­oord ter wereld in Guadalupe (Mexico) en reisoptie D beschikt over een extra week backpacken.

Streams

Naast de ver­schil­lende reisopties krijgen de jon­ge­ren de moge­lijk­heid om een eigen keuze­pro­gramma te kiezen. Deze keuze­pro­gramma’s, streams zoals ze wor­den genoemd, hebben als doel dat de jon­ge­ren zich kunnen ver­die­pen in hun katho­lie­ke iden­ti­teit. Bepaalde streams richten zich daarbij op de theo­lo­gie van ons geloof, maar er zijn ook streams die zich meer richten op de katho­lie­ke iden­ti­teit op de werkvloer. Zo is er een speciale stream voor de leer­krachten over hoe je bij­voor­beeld jouw team zover krijgt om mee te werken aan een Paas­vie­ring op school. Er is een speciale stream voor jon­ge­ren die werken in de zorg, die stil­staat bij de ethiek achter de zorg. Daar­naast zijn er de streams; Twit­te­ren met God, Theo­lo­gie en ‘Faith see­king understan­ding’, die zich meer richten op de chris­te­lijke iden­ti­teit.

Filmpje

In dit filmpje geeft Vader Johannes uitleg over de stream ‘Faith see­king understan­ding’. Hij gaat als pries­ter vanuit ons bisdom mee naar de WJD en neemt deze stream namens het Sint Paulus­in­sti­tuut voor zijn reke­ning.

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie over de ver­schil­lende reis­moge­lijk­heden en de streams staat op de speciale web­si­te. Ook hou­den we op deze web­si­te een dossier bij van berichten over de Wereld­jon­ge­ren­da­gen.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose