Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Amsterdamse Sacramentsprocessie

Ook deelnemers uit andere steden

gepubliceerd: zondag, 3 juni 2018

De jaar­lijkse pro­ces­sie over de Am­ster­damse grachtengordel werd dit jaar gehou­den op 3 juni. Het is opmer­ke­lijk dat het ook mensen trekt bui­ten de hoofd­stad. De bis­schop van Haar­lem, Mgr. Jozef Punt, ging voor in de Eucha­ris­tie samen met Mgr. Christian van der Ploeg. Aan­slui­tend begon de pro­ces­sie, een tocht door de grachten: Heren­gracht, Leidse­gracht, Prinsen­gracht en Keizers­gracht.

De Am­ster­damse katho­lie­ken liepen samen met de Syrisch Orthodoxe ge­meen­schap die de eige­naar is van de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht. De Volen­damse Fanfare ‘Wilhelmina’ luisterde de tocht op, samen met een orthodox koor en gelo­vi­gen.

De zusters van Moeder Teresa, de Familie van Maria, de Herauten van het Evan­ge­lie en de Mili­tai­re Orde van Constan­tijn – twee vereni­gingen van gelo­vi­gen – droegen res­pec­tie­ve­lijk hun habijten, witte en rode capes om er kleur aan het geheel te geven.

Bis­schop Punt stelt het op prijs dat in een stad waar het soms lijkt dat God geen plek heeft toch met een behoor­lijke groep gelo­vi­gen ge­tui­ge­nis wordt gegeven van het feit dat Jezus in ons mid­den is.

Zoals gebruike­lijk was het schit­te­rend weer. Voor deel­ne­mers en passanten een spi­ri­tu­ele erva­ring in de drukte van de zon­dag­mid­dag in de bin­nen­stad.

(de foto’s zijn gemaakt door de fotografen P.J. Frank­hui­zen en A. Driessen)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose