Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Verslag Dag van de Caritas

gepubliceerd: maandag, 28 mei 2018
foto: www.arsacal.nl
Kor Berghuis aan het woord; rechts drs. Ernst Meyknecht
Kor Berghuis aan het woord; rechts drs. Ernst Meyknecht
foto: www.arsacal.nl
Verslag Dag van de Caritas

“Samen tegen Armoede” is het jaarthema van de Caritasafdeling van het bisdom. Zaterdag 7 april 2018 was de aftrap met de Dag van de Caritas die werd gehouden in het Diocesaan Missionair Centrum te Heiloo. Want terwijl de economie groeit, blijft het aantal armen constant. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Hoe komt dat en wat kan de caritas voor de armen in ons bisdom betekenen?

De Dag van de Caritas geeft informatie en suggesties aan de parochiële caritas ter voor­be­rei­ding aan de Caritas­zondag. Dat gebeurt via een inleiding en een aantal workshops. Maar ook de onderlinge ontmoeting is belangrijk. De Caritas­zondag valt samen met de Tweede Werelddag van de Armen op zondag 18 november. Het is de Paus die deze dag op de liturgische kalender heeft gezet met de oproep om juist op die zondag er te zijn voor de armsten in de samenleving.

Naast de Dag van de Caritas is er op vrijdag­middag 21 september een oecumenische studiedag over de armoede in Noord Holland. Op zaterdag 20 oktober organiseert de diocesane caritas een Bezielingsdag. Caritas heeft te maken met zorg voor anderen. Maar hoe zorgen wij voor onszelf, zodat wij kunnen blijven zorgen?

Samen tegen Armoede

Het thema voor dit jaar komt uit het hart van de caritas. De zorg voor de armen is een kerntaak. Het thema werd uitgewerkt door een inleiding van Jan Maasen, staf­me­de­werker caritas van het bisdom Rotterdam en medeauteur van de brochure Samen tegen Armoede . De brochure geeft allerlei informatie over armoede en wat kerken daaraan kunnen doen.

In zijn inleiding ging Jan Maasen in op het begrip armoede. Hij constateert dat het een relatief bericht is. Immers armoede in Afrika is iets compleet anders dan in Nederland. Toch leeft in Nederland bijna 10% van de bevolking onder de laagste inkomensgrens. Deze grens ligt onder het bijstandsniveau. Voor zo’n 225.000 huishoudens geldt dat zij meer dan een jaar in armoede leven. Kwetsbare groepen zijn bij­voor­beeld mensen uit niet-westerse landen, of eenoudergezinnen of mensen die langdurig in de bijstand zitten, en te­gen­woor­dig vallen veel ZZP’ers er ook onder. Constant moeten leven met een tekort aan geld heeft een enorme impact op de psychische gesteldheid van mensen. Weten­schap­pe­lijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen, onder druk van de armoede, vaak alleen nog maar hun problemen met een kort termijn visie aanpakken.

Wat kunnen kerken doen? Op de eerste plaats signaleren. Waar zit de armoede? Hoe ziet het eruit? Kunnen wij contacten leggen, bij­voor­beeld met sociale wijkteams? Hoe ziet de armoede eruit in onze eigen gemeen­schap? Kunnen wij nog iets meer dan geld of goed ter beschikking stellen? En kunnen wij dit probleem bespreekbaar maken? Veel informatie en tips kunt u vinden in de brochure.

Het nagesprek met de inleider

In het nagesprek met de inleider werd het belang van het aangaan en onderhouden van netwerken binnen en buiten de eigen geloofs­ge­meen­schap voor het ontvangen van hulpvragen onderstreept. De verhalen van de deelnemende PCI-en bevestigden, dat PCI-en die actief hun relaties met andere groepen en organisaties onderhouden ook meer aanvragen ontvangen. Naast een nagesprek met de inleider, werd het thema verder concreet gemaakt in vijf workshops.

Meer informatie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose