Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Netwerkbijeenkomst Gendercultuur en Seksualiteit

Zaterdag 16 juni - 10.30 uur - Duivendrecht

gepubliceerd: donderdag, 17 mei 2018

Het jon­ge­ren­pas­to­raat nodigt u uit voor een volgende net­werk­bij­een­komst op zater­dag 16 juni 2018 met het thema: ‘Gender­cul­tuur en seksua­li­teit’. Maureen Altorf van de organi­satie No Apologies is de hoofd­spre­ker. Alle pas­to­raal­werken­den, vrij­wil­li­gers en geïn­te­res­seer­den in het werken met jon­ge­ren binnen en rond de kerk zijn uit­ge­no­digd voor deze mid­dag die plaats­vindt in de pastorie van de St. Urbanus kerk te Dui­ven­drecht.

Actueel thema

Het thema van deze mid­dag is ‘Gender­cul­tuur en Seksua­li­teit’, waarbij we ingaan op de vraag hoe deze thema’s vanuit ons geloof goed met onze tieners en jon­ge­ren te bespreken? Via school, sociale media en vrien­den komen ze er dage­lijks mee in aanra­king en moeten ze hun mening daarover vormen. Mak­ke­lijk is dat vaak niet. Daarom is het be­lang­rijk dat wij als jon­ge­ren­wer­kers weten hoe hier mee om te gaan en weten waar we terecht kunnen als we daarbij hulp nodig hebben wanneer we jon­ge­ren ont­moe­ten die daarom vragen of het in de groep be­spro­ken gaat wor­den.

No Apologies

No Apologies helpt jon­ge­ren zelf waarde­volle feiten en principes te ont­dek­ken met betrek­king tot de ver­schil­lende thema’s, waar­on­der seksua­li­teit. Door middel van bij­voor­beeld een quiz, spel, dis­cus­sie, multimedia, rollenspel, objectles, enz. ont­staat bij de jon­ge­ren de eerste beeld­vor­ming. Door gesprek, uit­daging, of andere ver­wer­king helpt de No Apologies-trainer de jon­ge­ren hun gedachten te ordenen. Op deze manier kunnen de jon­ge­ren zelf hun mening vormen. Het pro­gram­ma richt zich op fysieke, emo­tio­nele, sociale en cognitieve factoren. Door de in­ter­ac­tie­ve manier waarop dit gebeurt zijn ?de jon­ge­ren intensief betrokken. Eén van hun doelen is jon­ge­ren te laten beseffen dat ze waarde­vol zijn.

Vraag aan de spreker!

Maureen Altorf van de organi­sa­tie No Apologies zal met ons ver­der ingaan op het thema en ons hand­vat­ten geven hoe hiermee om te gaan. Wanneer u vragen heeft over dit thema kunt u die nu al stellen zodat zij die kan mee­ne­men in haar uit­wer­king. E-mail uw vragen samen met uw aanmel­ding naar info@jong­bis­domhaarlem.nl

Ma­te­ri­alen en WJD Panama

Tijdens de bij­een­komst maken we ook de laatste ont­wik­ke­lingen bekend rond het tiener- en jon­ge­ren­werk in ons bisdom. We presen­te­ren een aantal ma­te­ri­alen die moge­lijk bruik­baar zijn voor jouw tiener- of jon­ge­ren­groep in uw pa­ro­chie.

Wat zijn de net­werk­bij­een­komsten?

Twee tot drie keer per jaar or­ga­ni­seert het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een in­for­mele net­werk­bij­een­komst voor haar contact­personen in het jon­ge­ren­werk. Som­mi­ge personen hebben al ja­ren­lan­ge erva­ring, anderen zou­den graag in de toe­komst met jon­ge­ren willen werken. De één werkt met groepen, de ander meer op in­di­vi­duele basis. De erva­ring is dat deze verschei­den­heid vaak veel in­spi­ra­tie geeft. Het is een gelegen­heid om andere ‘collega’s’ te ont­moe­ten, erva­ringen en ideeën uit te wisselen, ver­die­ping te zoeken en geïn­for­meerd te wor­den.

We sluiten de mid­dag af met een borrel.

Prak­tische in­for­ma­tie

datum: zater­dag 16 juni 2018
tijd: 10.30 – 14.00 uur
adres: St. Urbanus­kerk (pastorie), Rijks­straatweg 230, Dui­ven­drecht
bereik­baar­heid: Vrij parkeren voor de kerk of 5 min. lopen vanaf trein­sta­tion Dui­ven­drecht
Opgeven: Vóór 12 juni via mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 7 oktober 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha StudentsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose