Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Priesterwijding Álvaro Rodríguez Luque

Zaterdag 26 mei - 10.30 uur - St. Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: zaterdag, 19 mei 2018
foto: Wim Koopman
Álvaro bij zijn diakenwijding op 18 november 2017
Álvaro bij zijn diakenwijding op 18 november 2017

Met vreugde nodigt Mgr. Dr. J.M. Punt iedereen uit voor de priester­wijding van diaken Ávaro Rodríguez Luque op de gedachtenis van de heilige Filippus Neri, zaterdag 26 mei 2018. Dit alles zal plaatsvinden in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem, tijdens de Eucha­ris­tie­viering die om 10.30 uur begint. Het Kathedrale Koor zal aan deze viering muzikaal mede­wer­king verlenen.

Priesters worden uitgenodigt te concelebreren, en priesters en diakens wordt gevraagd een albe en witte stola mee te brengen. Vanuit de parochie-sacristie van de Kathedraal zal de processie worden opgesteld.

Na de viering is er gelegenheid de wijdeling te feliciteren en kunt u een kopje koffie en een broodje te gebruiken in het Bisschopshuis. Vanwege de logistiek wordt verzocht uw aanwezigheid vóór 20 mei even door te geven aan het secretariaat van het bisdom.

Van harte bevelen wij Álvaro en zijn familie aan in uw gebeden.

Levens­be­schrij­ving Ávaro

Álvaro stelt zichzelf aan u voor:

Mijn naam is Álvaro Rodríguez Luque, ik ben 29 jaar en kom uit Córdoba, Spanje. Ongeveer tien jaar geleden ben ik naar Nederland gekomen, ik was 18 jaar, om de priester­oplei­ding te volgen in het Diocesaan Missionair Groot­semi­narie Redemptoris Mater van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Vóór mijn komst naar Nederland heb ik naast de studie middelbaar onderwijs ook muziek gestudeerd op het conservatorium, namelijk piano. Ik heb een groot gevoel voor kunst en muziek. Op 18 november vorig jaar ben ik tot diaken gewijd, en als God het wil zal ik aanstaande 26 mei tot priester worden gewijd.

Ik ben dus geboren in Zuid Spanje, in de mooie stad Cordoba. Ik kom uit een katholieke familie en heb één oudere zus. Mijn ouders hebben er altijd voor gezorgd dat mijn zus en ik een katholieke opvoeding kregen. Maar tijdens mijn adolescentie had ik een oppervlakkige relatie met God en met de Kerk. Ik was een opstandige jongen. Toch heeft de ervaring van een concrete gemeen­schap van broeders en zusters mij geholpen om de liefde van God voor mij te ontdekken. Dankzij deze ervaring kende ik Christus als een persoon die mij heeft gezocht, als iemand die mij bemint zoals ik ben. Door de ervaring van de gemeen­schap met andere jonge mensen zoals ik en met de diepe ervaringen van de Wereld Jongeren Dagen met de Paus kwam de overtuiging dat God wilde dat ik de Kerk zou dienen. Deze waren mijn plannen niet. Maar de plannen van God waren anders, en deze plannen waren sterker dan mijn plannen ... Ik voelde dat God mij riep om de liefde die ik van Hem kreeg ook aan andere mensen te verkondigen en te laten zien. Ik voelde dat God mij riep om zijn Kerk te dienen.

Zo kwam ik naar Nederland in het jaar 2007. Ik heb de priester­oplei­ding in het Redemptoris Mater Seminarie in Nieuwe Niedorp gevolgd. Na de studie van de Nederlandse taal, heb ik de studie Filosofie en Theologie in ‘De Tiltenberg’ te Vogelenzang en daarna in Heiloo, in het Groot­semi­narie van ons bisdom Haarlem-Amsterdam gevolgd. Naast de studie Filosofie en Theologie deed ik een lange stage van drie jaar in Duitsland met een mooie ervaring van de samen­wer­king van priesters met katholieke gezinnen met een missie, om mensen die ver van het geloof zijn te leren kennen en hen catechese te geven.

In september 2016 kwam ik in Nederland terug om stage te gaan doen in de Sint Jan de Doper­parochie te Langedijk. In september 2017 begon ik het pastorale jaar in de West-Friese parochies van de regio ‘De Waterkant’ onder begeleiding van pastoor Nico Knol, waar ik nu als diaken werkzaam ben. Op zaterdag 26 mei zal ik in de Sint Bavo Kathedraal te Haarlem tot priester worden gewijd D.V. Ik word priester niet voor mijzelf, maar om mijn taken en mijn leven met anderen te delen. Het wordt dus geen feest voor mijzelf alleen, maar ook een feest voor ons bisdom. Daarom wil ik u van harte uit­no­di­gen om mij te begeleiden bij deze bijzondere gelegenheid om zo de vreugde van deze dag samen te vieren.

Ik vraag u ook daarom in deze periode in voor­be­rei­ding op de priester­wijding voor mij tot God te bidden zodat ik altijd alleen maar een instrument in Zijn handen mag zijn.

Diaken Álvaro A. Rodríguez Luque

Diaken­wijding

Lees het verslag en bekijk de uitgebreide fotoserie van de diaken­wijding op zaterdag 18 november op het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose