Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Conferentie - Schoonheid van de ouderdom

Zaterdag 9 juni - 12.00 uur - Mozes en Aäronkerk, Amsterdam

gepubliceerd: woensdag, 16 mei 2018

We leven in een geïndividualiseerde samen­le­ving waarin zelfred­zaam­heid en autonomie de norm lijken te zijn en de maak­baar­heid van het leven en het zoeken van ‘geluk’ de heersende zin­ge­vings­waar­den zijn. Deze con­fe­ren­tie laat zien hoe mooi ouderen ook in hun kwets­baar­heid zijn.

Ouderdom is méér
dan genieten van je pensioen
of wachten op het einde

Ach­ter­grond

In de populaire beeld­vor­ming over ouderen ligt de nadruk eenzij­dig op vitali­teit, kracht en onderne­mingszin. Verlies, pijn en lij­den blijven meestal buiten beeld en wor­den beschouwd als te vermij­den of te compenseren. Licha­me­lijk en men­taal verval speelt zich af achter de (gesloten) deuren van thuis- en ver­pleeg­huis­zorg. Daarover horen we alleen bij protesten tegen tekorten in de zorg.

Ouderen zelf wor­den elke dag gecon­fron­teerd met hun kwets­baar­heid, en met een samen­le­ving die hun vraagt: Hoe lang ac­cep­teer jij dit nog en hoe lang wil je ons nog tot last zijn? Waar ligt bij jou de grens?

Sant’ Egidio

In het kader van Voorhof Am­ster­dam or­ga­ni­seert Sant’ Egidio op zater­dag 9 juni 2018 van 12.00 tot 17.30 uur een con­fe­ren­tie waarin we op zoek gaan naar de schoon­heid van de ouderdom en naar een nieuwe manier van kijken en spreken over alle aspecten van het oud wor­den. De bij­een­komst is bedoeld voor ouderen, fami­lie­le­den en man­tel­zor­gers, pro­fes­sio­nals, stu­den­ten en vrij­wil­li­gers, en ie­der­een die oud hoopt te wor­den.

Thema’s

Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: af­han­ke­lijk­heid; vriend­schap; verlies, afscheid en pijn; gedragen wor­den door relaties met anderen; kwets­baar­heid; tijd. Sprekers Vonne van der Meer (schrijfster), Gerbert van Loenen (jour­na­list), Anne Christine Girardot (regisseur) en Katrien Van de Weghe (vrij­wil­li­ger) brengen ieder op hun eigen manier het leven van ouderen voor het voetlicht en gaan in gesprek met de zaal. Gespreks­lei­der is Laetitia van der Lans.

Pro­gram­ma

12.00 uur Lunch voor ieder die wil
13.30 uur Con­fe­ren­tie
16.30 uur Nazit / borrel
17.30 uur Einde

Details

datum: zater­dag 9 juni 2018
tijd: 12.00 uur - lunch voor wie wil
13.30 tot 17.30 uur - con­fe­ren­tie
locatie: Mozes en Aäron­kerk, Waterloo­plein 207, 1011 PG Am­ster­dam
in­for­ma­tie: 020 - 233 15 22
info@santegidio.nl
www.santegidio.nl

 

Conferentie - Schoonheid van de ouderdom
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose