Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

The Passion in bisdom Haarlem-Amsterdam

Witte Donderdag - 29 maart

gepubliceerd: woensdag, 28 maart 2018

Inmiddels is het een jaar­lijks te­rug­ke­rend eve­ne­ment op Witte Donder­dag: The Passion. Dit jaar wordt het populaire eve­ne­ment in ons bisdom geor­ga­ni­seerd, name­lijk in Am­ster­dam Bijlmer. Voor en na The Passion wor­den door menig kerk­ge­noot­schap ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd.

Witte Donder­dag jon­ge­ren­vie­ring

Voor de jon­ge­ren vanuit heel Neder­land wordt er door het jon­ge­ren­pas­to­raat van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een speciale Witte Don­der­dag jon­ge­ren­vie­ring in de Urbanus­kerk in Dui­ven­drecht ver­zorgd. Hoofd­cele­brant tij­dens deze Heilige Mis, die om 18.00 uur begint, is Mgr. Hendriks.

Na de mis ver­trek­ken de jon­ge­ren ge­sterkt door een kom warme soep en een dinerpakket naar de plek waar The Passion zal plaats­vin­den. Hier zullen de jon­ge­ren getuigen zijn van de achtste editie van het groots uitge­voerde lij­dens­ver­haal van Jezus met bekende Neder­lan­ders en moderne muziek. Na The Passion zelf kunnen de jon­ge­ren de avond afsluiten met een borrel in een jon­ge­ren­café geor­ga­ni­seerd door de kerken uit Am­ster­dam-Zuidoost.

Live op tele­vi­sie

Het eve­ne­ment wordt live uitgezon­den op tele­vi­sie. Het begint al om 19.55 uur op NPO 1 met een intro. Na het jour­naal van 20.00 uur begint dan de uitzen­ding zelf om 20.35 uur live vanuit Am­ster­dam-Zuidoost.

Bro­chu­re - Ik zie jou

De ge­za­men­lijke kerken in Am­ster­dam-Zuidoost hebben een mooie bro­chu­re uit­ge­bracht met inter­views, ge­tui­ge­nissen en ac­ti­vi­teiten rondom The Passion.

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose