Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pre-synode over jongeren, kerk en levensroeping

Danny Hakvoort reist af naar Rome om mee te praten

gepubliceerd: vrijdag, 16 maart 2018

Zondag 18 maart 2018 begint in Rome een bij­zon­dere bij­een­komst over ‘jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’. Meer dan 300 jon­ge­ren uit de hele wereld komen bij elkaar om te spreken over genoemd thema in voor­be­rei­ding op de Bis­schop­pen­synode over het­zelfde on­der­werp die in ok­to­ber 2018 plaats­vindt. Voor Neder­land is Danny Hakvoort af­ge­vaar­digd.

Een week lang gaan de jon­ge­ren met elkaar in gesprek over allerlei on­der­wer­pen gerela­teerd aan het thema. Dit gebeurt in kleine taal­groepen die ver­vol­gens hun ver­slagen met elkaar delen. Uit deze ver­slagen wordt uit­ein­delijk een eind­rap­port samen­ge­steld en deze rapportage wordt aangebo­den aan de Bis­schop­pen­synode als input voor hun ont­moe­ting in ok­to­ber.

Pre-Jongerensynode

Danny Hakvoort

Danny Hakvoort (24), stu­dent theo­lo­gie aan de hoge­school Fontys was in sep­tem­ber 2017 al in Rome voor een congres over jon­ge­ren, geloof en roe­ping. Hij sprak er met bis­schop­pen, kar­di­na­len en professoren uit de hele wereld en hij ontmoette andere jon­ge­ren, zo’n vijf­tien à twin­tig, die net als hij waren uit­ge­no­digd door het Vati­caan. Deze ont­moe­ting krijgt nu een ver­volg. Danny zal opnieuw afreizen naar Rome om opnieuw mee te denken en te spreken over het thema van de Bis­schop­pen­synode dat hen betreft.

Facebook

Jon­ge­ren tussen 16 en 29 jaar zijn uit­ge­no­digd om via facebook mee te praten in een speciale facebook­groep aan de hand van aan het thema gerela­teerde hashtags. Hier­voor kon­den belang­stel­len­den zich tot vrij­dag 16 maart aanmel­den. Ook deze facebookreacties wor­den mee­ge­no­men in het eind­do­cu­ment voor de Bis­schop­pen­synode.

Paus Fran­cis­cus

Voor Danny wordt het een intensieve week waarin onder meer een ont­moe­ting tussen paus Fran­cis­cus en de deel­ne­mers op het pro­gram­ma staat. De Neder­landse Bis­schop­pen die deze week bij elkaar waren in ver­ga­de­ring wensten Danny zegen en in­spi­ra­tie toe ter bemoe­diging en als teken van ver­bon­den­heid.

Belang­stel­ling?

Danny wil belang­stel­len­den in eigen land op de hoogte hou­den van zijn erva­ringen in Rome: ‘Tijdens de week zelf wil ik me concentreren op het pro­gram­ma, maar ik hoop wel elke dag een post op facebook te plaatsen. Ook wil ik een paar korte filmpjes maken bij­voor­beeld over de ont­moe­ting met paus Fran­cis­cus.’ Deze posts en filmpjes van Danny zijn te volgen via JongKatho­liek op Facebook:

Meer in­for­ma­tie
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 10 september 2020Online cursus Liefde en Seksualiteit
dinsdag, 8 september 2020The Missionary School Video
dinsdag, 11 augustus 2020Q&A sessie over Maria Video
maandag, 3 augustus 2020Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
woensdag, 29 juli 2020Q&A sessie over Missie Video
dinsdag, 14 juli 2020Save the date - WJD@Home
zaterdag, 27 juni 2020Avond van Barmhartigheid
dinsdag, 23 juni 2020Aangepast tienerkamp BreakOut
dinsdag, 23 juni 2020Q&A-sessie met Mgr. Hendriks - De Eucharistie Video
woensdag, 10 juni 2020Online tienerdag - Create Video
woensdag, 10 juni 2020Q&A-sessie met Chiara van Voorst Video
donderdag, 21 mei 2020Jongerenplatform Live - De Walk & Talkshow Video
woensdag, 20 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat Video
maandag, 18 mei 2020Virtuele pelgrimage naar Echternach
dinsdag, 5 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat
donderdag, 23 april 2020Online thema-avonden - de zin van het lijden
dinsdag, 21 april 2020Wereldgezinsdagen en Wereldjongerendagen uitgesteld
woensdag, 15 april 2020Barmhartigheidszondag livestream voor tieners
vrijdag, 3 april 2020Pausboodschap voor Wereldjongerendag
woensdag, 1 april 2020Online thema-avonden over de zin van het lijdenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose