Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ga op reis...

Naar het Land dat Ik u wijs

gepubliceerd: maandag, 5 maart 2018

In de loop van dit jaar wor­den door pa­ro­chies en andere bede­vaart­orga­ni­sa­ties en -vereni­gingen diverse pelgrims­tochten geor­ga­ni­seerd. Een bede­vaart maken is een goede manier om je geloof han­den en voeten te geven. Je bent met anderen onderweg naar een hei­lig­dom, plekken waar de hemel de aarde raakt.

Hierbij een bij­ge­werkt, actueel, over­zicht dat eer­der verscheen in SamenKerk (2018 nr. 1).

Banneux (België)

Bus­reis | 4 - 8 mei

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam Banneux­werk

Eva Onder­wa­ter
(0297-222208)
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com

Bus­reis | 24 - 28 au­gus­tus

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam Banneux­werk

Eva Onder­wa­ter
(0297-222208)
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com

Duits­land / Oos­ten­rijk / Tsjechië

Bus­reis naar Wenen, Praag en Dres­den | 20 - 29 juni

Pa­ro­chie H. Nicolaas (Edam)

Christine Vreeswijk
(06-18167991)
christinevreeswijk@rk-nicolaas­kerke­dam.nl

Bus­reis naar Beieren, Altötting, Wenen en Salz­burg | 10 - 19 juli

Pa­ro­chie H.H. Twaalf Apos­te­len (Beverwijk)

Martin van Kleef
(075-6871842)
v_kleef@dds.nl

Heilig Land (Israël)

Vliegreis | 13 - 20 no­vem­ber

Deze reis staat in het teken van ‘Shalom’ Neder­landse Dag in Heilig Land

Dea Broersen
(06-25021417)
dea.broersen@gmail.com

Eugène Jonger­den
(06-51265724)
ejon­ger­den68@hotmail.com

Eric van Teijlingen
(06-13716464)
pastoor.van.teijlingen@gmail.com

Vliegreis | 15 - 22 no­vem­ber

Deze reis staat in het teken van ‘Shalom’ Neder­landse Dag in Heilig Land; met extra (ver)zorg(ing) en be­ge­lei­ding indien gewenst.

VNB
(073-6818111)

Ierland

Vlieg-/bus­reis | 30 april - 10 mei

Pa­ro­chie H. Cornelis (Limmen)

Johan Olling
(072-5051275)
pastor@cornelius­kerk-limmen.nl

Vlieg-/bus­reis | 16 - 26 ok­to­ber

Pa­ro­chie H. Cornelis (Limmen)

Johan Olling
(072-5051275)
pastor@cornelius­kerk-limmen.nl

Kevelaer (Duits­land)

Bus­reis | 2 - 4 juli

Haar­lemse Broe­der­schap naar Kevelaer

Dea Broersen
(06-25021417)

Jos Martens
(06-16666900)
kevelaer­bede­vaart@hotmail.com

Bus­reis | 2 - 4 juli

Am­ster­dam - Volen­dam - West-Friesland

Yvonne van Stiphout-Boos
(06-22248723)
yvansb2@hotmail.com

Hille Tol
(0299-350928 - voor Volen­dam)

Bus­reis naar de advent- en kerst­stalletjes­markt | 8 de­cem­ber

Haar­lemse Broe­der­schap naar Kevelaer & Am­ster­dam - Volen­dam - West-Friesland

Yvonne van Stiphout-Boos
(06-22248723)

Dea Broersen
(06-25021417)
kevelaer­bede­vaart@hotmail.com

Malta

Vliegreis | 22 - 27 ok­to­ber

Eugène Jonger­den
(06-51265724)
ejon­ger­den68@hotmail.com

Taizé (Frank­rijk) voor jon­ge­ren

Bus­reis voor jon­ge­ren 15-30 jaar | 21 - 29 juli

Som­mi­ge van die jon­ge­ren zijn gelovig, maar er zijn ook jon­ge­ren die er verhalen over horen en het wel eens willen meemaken. Ie­der­een is welkom! Dat is het fijne van Taizé: je kunt gewoon jezelf zijn en je kunt met al je vragen bij iemand terecht.

Pries­ter­va­kan­tie Frank­rijk

Eigen ver­voer | 6 - 14 au­gus­tus

Groot­semi­narie St. Wil­li­brord or­ga­ni­seert een pries­ter­vakantie naar Notre-Dame du Laus in Zuid-Frank­rijk.

Pieter Klaver
(072-505 1073)

Lourdes (Frank­rijk)

Bus-/treinreis | 28 april - 5 mei

Lourdes­groep Alkmaar

Ans Captijn-v.d. Berg
(06-28876904)

Fred van den Berg
(072-5150038)
www.lourdesactiealkmaar.nl

Bus-/treinreis | 28 april - 5 mei

Lourdes­groep Zuide­lijk Flevoland

Piet Pletinckx
(036-5352577)
pietpletinckx@kpnmail.nl

Helmi Maton
(06-626480874)
wmmaton@gmail.com

Bus-/treinreis | 28 april - 5 mei

Stich­ting Lourdes­groep Heiloo

Irma van Loon
(072-5336056)

Jan IJpelaan
(072-5334828)
irma­vanloon@gmail.com

Bus-/treinreis | 28 april - 5 mei

Lourdes­groep Volen­dam

Freek Tol
(0229-362713 / 06-25339199)

Afra Verhoeven
(0299-364322 / 06-28707316)
affraverh@hotmail.com

Vliegreis | 29 april - 4 mei

Lourdes­groep Lange­dijk

Vliegreis | 9 - 14 mei

Lourdes­groep Heems­kerk

Bets Portegies
(0251-235573)

Joke Hoogland
(0251-243970)

Bus­reis | 26 mei - 3 juni

Lourdes­groep Haar­lem-Am­ster­dam

Joke Hoekman
(06-42347729)

diaken Philip Weijers
(06-53887641)
www.lourdes­groephaarlemamster­dam.nl

Vlieg-/bus(zorg)reis | 20 - 27 juli

Met extra (ver)zorg(ing) en be­ge­lei­ding, indien gewenst, naar Barcelona (Spanje) en Lourdes; met Neder­landse Dag in Lourdes (ont­moe­ting van diverse pelgrims­groepen uit heel Neder­land)

VNB
(073-6818111)

Vliegreis met mgr. Jan Hendriks 11 - 16 sep­tem­ber

Lourdes­groep Haar­lem-Am­ster­dam

Joke Hoekman
(06-42347729)

Diaken Philip Weijers
(06-53887641)
www.lourdes­groephaarlemamster­dam.nl

Lourdes­groep Zaanstreek

Meriam Brakenhoff
(06-28064820)
m.brakenhoff61@gmail.com

Vliegreis | 16 - 21 sep­tem­ber

Lourdes­groep Ursem

Yvonne Heddes
(06-51605562)
yvonne@yris-ursem.nl

Vliegreis | 16 - 21 sep­tem­ber

Stich­ting ’t Veld

Theo Vertelman
(0226-420514)

Diana Mole­naar
(06-22408097)

Vliegreis | 21- 26 sep­tem­ber

Lourdes­groep Alkmaar

Ans Captijn-v.d. Berg
(06-28876904)

Fred van den Berg
(072-5150038)
www.lourdesactiealkmaar.nl

Vliegreis | 21 - 26 sep­tem­ber

Lourdes­groep Santpoort

Vliegreis | 26 sep­tem­ber - 1 ok­to­ber

VNB West­fries­land

Harry Vet
(0228-514040)
ham.vet@quicknet.nl

Vliegreis | 26 sep­tem­ber - 1 ok­to­ber

’t Zand

Trudy Deutekom
(0224-591523)

Bus­reis | 29 sep­tem­ber - 7 ok­to­ber

Am­ster­dam (Krijt­berg)

Wil Groen
(020-6386849 / 06-30507208)

Truus Groen
(020-3992243 / 06-23983962)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose