Bisdom Haarlem-Amsterdam












Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eenvoudige activiteit voor communicanten

Kinderen bidden voor Kinderen

gepubliceerd: dinsdag, 20 februari 2018

Communicanten bidden voor CommunicantenAlle pa­ro­chies wor­den uit­ge­no­digd om mee te doen aan een mooi en een­vou­dig ini­tia­tief: Com­mu­ni­can­ten bid­den voor Com­mu­ni­can­ten. In veel pa­ro­chies gaan communie­groepen een Wees­ge­groet bid­den voor andere com­mu­ni­can­ten. Zo zijn de kin­de­ren met elkaar verbon­den als de kralen van de rozen­krans.

Sinds de start in 2012 hebben al ruim 15.000 com­mu­ni­can­ten in Neder­land met elkaar een ket­ting van gebed gevormd. Deze ac­ti­vi­teit van Stich­ting Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren wordt van harte aan­be­vo­len door het bisdom.

Deelname door één Wees­ge­groet

Dit gebed door com­mu­ni­can­ten voor com­mu­ni­can­ten kan bij­voor­beeld tij­dens de voor­be­rei­ding, de Pre­sen­ta­tie­vie­ring of de Eerste Communie­vie­ring.

Meld deelname van uw pa­ro­chie aan op www.kin­de­renbid­den­voor­kin­deren.nl. Klik op het campagne­logo bovenaan de web­si­te (zie de afbeel­ding hiernaast). Op deze pagina is ook de ket­ting van kin­der­gebed door Neder­land te zien.

Ma­te­ri­alen voor kin­de­ren

Voor com­mu­ni­can­ten is er een Mariamedaille met felici­ta­tie­kaart. Ook zijn er kleur­rijke fol­ders met uitleg voor kin­de­ren van het Onze Vader en van het Wees­ge­groet. Voor deze ma­te­ri­alen wordt een kleine tegemoetko­ming in de kosten gevraagd. Zie hier­voor het aanmeld- en bestel­for­mu­lier op de campagne­pa­gina.

Kraaltje voor Vrede

De Neder­landse bis­schop­pen roepen op om dit jaar een keer per maand de Rozen­krans te bid­den voor de vrede in de wereld, zoals Maria in Fatima heeft gevraagd. Daarom vragen we com­mu­ni­can­ten om ook één rozen­krans­kraal­tje te bid­den voor vrede (dus één Wees­ge­groet extra), thuis of samen in de communie­groep. Hier­voor kunt u een mooie gebeds­kaart met uitleg en het Wees­ge­groet down­loa­den om mee te geven aan de kin­de­ren.

Online Verteltheater voor Veer­tig­da­gen­tijd

Verteltheater Veertigdagentijd

Tijdens de Veer­tig­da­gen­tijd kunnen kin­de­ren op de kin­der­pa­gina van de web­si­te kijken én luis­te­ren naar een aantal series met verhalen over het leven van Jezus, Dit Verteltheater Tijd voor Jezus ver­toont met veel illus­tra­ties het leven van Jezus vanaf zijn Menswor­ding tot en met zijn Ver­rij­ze­nis. Speciaal voor kin­de­ren die nog niet zo bekend zijn met het Evan­ge­lie.

In­for­ma­tie en downloads

Op de web­si­te vindt u meer in­for­ma­tie, sug­ges­ties en diverse ma­te­ri­alen om gratis te down­loa­den. Voor vragen kunt u altijd e-mailen.

 

We hopen dat veel kin­de­ren een Wees­ge­groet zullen bid­den voor elkaar en voor de vrede!





Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose