Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongerenprogramma Assisi bekend

Aanmelden vr 1 februari!

gepubliceerd: dinsdag, 30 januari 2018

Van maan­dag 30 april t/m zon­dag 6 mei 2018 ver­trek­ken we met het bisdom rich­ting Assisi! Speciaal voor jon­ge­ren wor­den er, naast het algemene pro­gram­ma, speciale ac­ti­vi­teiten in Assisi geor­ga­ni­seerd. Het jon­ge­ren­pro­gramma (18-30 jaar) is nu in grote lijnen bekend.

Het pro­gram­ma bestaat voor een groot deel uit avond­acti­vi­teiten en een keer een keuze­pro­gramma in de mid­dag. Over­dag neem je door­gaans deel aan het alge­meen pro­gram­ma. Onderaan vind je meer info over het volwassen­pro­gramma en het in­schrij­ven. LET OP!: Er wordt nog gewerkt aan het de­fi­ni­tief maken van de ac­ti­vi­teiten. Dus houd nog even een slag om de arm.

Pro­gram­maon­der­de­len jon­ge­ren

Speciaal voor jon­ge­ren wor­den er, naast het algemene pro­gram­ma, speciale ac­ti­vi­teiten in Assisi geor­ga­ni­seerd. Het jon­ge­ren­pro­gramma (18-30 jaar) is nu in grote lijnen bekend. Het pro­gram­ma bestaat voor een groot deel uit avond­acti­vi­teiten en 1x een keuze­pro­gramma in de mid­dag. Over­dag neem je door­gaans deel aan het alge­meen pro­gram­ma. Onderaan vind je meer info over het volwassen­pro­gramma en het in­schrij­ven.

Maan­dag - Kennis­ma­ken, BBQ en Popup Choir

BBQMaan­dag is voor een groot deel een reis­dag. Toch zullen we deze avond elkaar als jon­ge­ren al ont­moe­ten. We verzamelen op de cam­ping en set­telen ons in de goed uit­geruste mobile homes of chalets die ons zijn toegewezen. In de avond hou­den we een gezellige BBQ en or­ga­ni­se­ren we een ‘PopUp Choir’ om elkaar op een grappige en ontspannen manier beter te leren kennen. Je hoeft niet perse goed te kunnen zingen, ie­der­een kan meedoen. De bedoeling is dat we elkaar beter leren kennen. Ieder van jullie krijgt deze avond een tegeltje mee, zoals die in Assisi veel te vin­den zijn met daarop de spreuk: “Heer wat wilt gij dat ik doe?” De woor­den die Fran­cis­cus uitsprak toen Jezus aan het Kruis in San Daminao hem riep. Op de laatste dag, komen we op deze vraag terug en mag jij het ant­woord geven dat je dan hebt.

Dins­dag - Het leven van Fran­cis­cus

Heilige FranciscusDins­dag­avond duiken we onder in het leven van Fran­cis­cus van Assisi aan de hand van een creatieve seminar die broe­der Fer de Reijken aan ons geeft. Fer is een Fran­cis­caan uit Am­ster­dam en probeert te leven zoals Fran­cis­cus dat ook probeerde. Fran­cis­cus is voor hem een grote inspi­ra­tor. Die in­spi­ra­tie wil hij met ons delen aan de hand van concrete verhalen uit het leven van Fran­cis­cus en ons daar­mee ook laten in­spi­re­ren door Fran­cis­cus. De locatie en sfeer van deze inhou­de­lijke avond wordt later bekend.

Woens­dag - Barm­har­tig­heid en Samen Uit Eten

Op woens­dag wordt er een gebeds­vie­ring gehou­den in de Santa Maria Degli Angeli. Veel jon­ge­ren die naar Wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn geweest bewaren bij­zon­dere her­in­ne­ringen aan de aanbid­ding van het sacra­ment. Dit bij­zon­dere moment zullen we deze bede­vaart ook beleven. Som­mi­ge van ons zullen daar een kleine rol in gaan vervullen. In de mid­dag zal er zo moge­lijk ook een kleine voor­be­rei­ding op de avond van Barm­har­tig­heid plaats­vin­den, gegeven door Kape­laan Teun Warnaar. Af­han­ke­lijk van de tijd zullen we met alle jon­ge­ren voor of na de avond van Barm­har­tig­heid samen met elkaar uit eten gaan.

Donder­dag - Keuze­pro­gramma: Carceri, Raften en ontspan­ning

Eremo delle CarceriOp don­der­dag wordt er in de mid­dag een keuze­pro­gramma aan­ge­bo­den voor jon­ge­ren. Je kunt kiezen uit drie opties:

  1. Voet­tocht naar de Carceri (een eeuwen­oud kloostertje op de Monte Subasio(berg) met grotten waar Fran­cis­cus en zijn broe­ders baden)
  2. Met een groep gaan Raften of
  3. Een vrije mid­dag voor het inkopen van souvenirs of het pakken van een terrasje.

In de avond komen we terug op de cam­ping en denken we met elkaar na over wat we uit deze reis mee­ne­men en maken we ideeën om elkaar vaker te ont­moe­ten na deze reis.

Vrij­dag - Laatste avond + Tegel­wijs­heid

Dit avond­pro­gramma is vooral een gezellige af­slui­ten­de avond. We proberen opnieuw samen te eten op een gezellige locatie en maken er met wat improvi­sa­tie een muzikale en ontspannen avond van. We pakken deze avond ook het tegeltje er weer bij en denken na over het ant­woord op de vraag die we ons­zelf aan het begin van de week hebben gesteld “Heer wat wilt gij dat ik doe?”.

Zater­dag - Reis­dag

Assisi San FranciscoDeze dag reizen we terug naar Neder­land. Het pro­gram­ma voor deze dag is nog niet bekend. De invulling van de dag is af­han­ke­lijk van de vlieg- en bustij­den die nog bepaald moeten wor­den. Daarover hoor je later meer.

Ont­moe­ting, ontspan­ning en vriend­schap centraal

In het jon­ge­ren­pro­gramma staat ont­moe­ting met andere jon­ge­ren centraal. Bouw nieuwe vriend­schappen op en maak samen het pro­gram­ma mee! Ook bestaat er in het pro­gram­ma nog voldoende vrije tijd om je eigen hoogte­pun­ten van Assisi te bezoeken.

Meer weten over het volwassen­pro­gramma?

In het volwassen pro­gram­ma vier je mee met de grote vie­rin­gen en bezoek je de meest bij­zon­dere plekjes en kerken van Assisi. Lees hier meer over het volwassen­pro­gramma.

De kosten voor de 9-daagse bus­reis zijn €899,- en voor de 6-daagse vliegreis €799,-. Kin­de­ren, tieners en jon­ge­ren onder de 25 jaar kunnen gebruik maken van de subsidie­rege­ling. Zij kunnen al voor €449,- mee met de bus­reis en voor €349,- met de vliegreis.

Aanmel­den vóór 1 februari

Aanmel­den kan tot 1 februari op de web­si­te van reis­orga­ni­sa­tie VNB:

Alleen?

Zijn er vanuit jouw pa­ro­chie geen andere jon­ge­ren die mee gaan? Neem dan contact met ons op via: info@jong­bis­domhaarlem.nl. Wij kunnen dan met jou kijken naar moge­lijk­he­den om inge­deeld te wor­den bij een andere pa­ro­chie waar wel jon­ge­ren mee gaan.

 

Assisi 2018 - Ga jij ook mee?


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024Ga door je leven met mentaliteit pelgrim Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Renie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose