Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Goede Week en Pasen in de Kathedraal 2018

gepubliceerd: maandag, 29 januari 2018

Na Palm­zon­dag begint de Goede Week waarin we het lij­den en sterven van Jezus her­denken om in de nacht van zater­dag op zon­dag tij­dens de Paas­wake de opstan­ding van Christus te vieren. Hierbij het over­zicht van vie­rin­gen in de Haar­lemse ka­the­draal.

25 maart

Palm­zon­dag

10.00 uur Op Palm­zon­dag 25 maart is om 10.00 uur de pontificale hoog­mis, met mgr. Jos Punt als hoofd­cele­brant. De Bavo­can­to­rij zingt.

28 maart

Chrisma­mis

19.30 uur Op woens­dag 28 maart is om 19.30 uur de Olie­wij­ding (Chrisma­mis). Mgr. Punt zal in con­ce­le­bra­tie met de pries­ters van het bisdom en het militair or­di­na­ri­aat hierin voor gaan. De gezangen wor­den ver­zorgd door het Ka­the­draal Koor (senioren/mannen).

29 maart

Witte Donder­dag

19.30 uur Op Witte don­der­dag 29 maart is om 19.30 uur de plech­tige avond­mis, waarin het mannen­koor de gezangen zal ver­zorgen. Mgr. Jan Hendriks is de hoofd­cele­brant.

30 maart

Goede Vrij­dag

15.00 uur Op Goede vrij­dag 30 maart is om 15.00 uur de Kruis­weg.
19.30 uur ’s avonds om 19.30 uur zijn de Goede-Vrij­dagplech­tig­he­den. Mgr. Punt zal in de avond­plech­tig­heid voor­gaan, waarbij de Bavo­can­to­rij zingt (waar­on­der de bekende Johannespassie van Jan Valkes­tijn). Aan­slui­tend wor­den vanaf 21.00 uur de Lamen­ta­ties van Goede Vrij­dag gezongen door de Bavo­can­to­rij.

31 maart

Paas­wake

21.00 uur De Paas­wake op zater­dag 31 maart begint om 21.00 uur, waarin mgr. Hendriks hoofd­cele­brant zal zijn. Het Ka­the­drale Koor zal de gezangen ver­zorgen (delen uit de Missa Brevis in G van W.A. Mozart).

1 april

Hoog­feest van Pasen

10.00 uur Op Eerste Paas­dag 1 april is om 10.00 uur de pontificale hoog­mis van Pasen met mgr. Punt als cele­brant. Het Ka­the­drale Koor zal de gezangen ver­zorgen (delen uit de Missa Brevis in G van W.A. Mozart). Ook Händels Halleluia zal fees­te­lijk klinken.

2 april

Tweede Paas­dag

10.00 uur Op Tweede Paas­dag 2 april is de vie­ring om 10.00 uur met samenzang.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose