Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Fotoserie en verslag slotviering

Zondag 31 juli

gepubliceerd: woensdag, 3 augustus 2016
foto: Ramon Mangold
Fotoserie en verslag slotviering

Na een korte maar prach­tige nacht kwam Campus misericordiae lang­zaam weer tot leven om ver­vol­gens met ruim 2 miljoen jon­ge­ren en paus Fran­cis­cus de slot­mis te vieren. Een unieke en bij­zon­dere gebeur­te­nis om met zovele het­zelfde geloof te vieren. Voor en na de vie­ring ver­zorg­den enkele artiesten een muzikaal pro­gram­ma.

Drie obstakels

Tijdens de preek sprak paus Fran­cis­cus, naar aan­lei­ding van het Evan­ge­lie over Zacheüs, over drie obstakels die ons weg­hou­den van een ont­moe­ting met Jezus. Aller­eerst voelen we ons­zelf soms ‘niet waar­dig’ om bij Hem te komen en maken we ons­zelf ‘klein van stuk’, net als Zacheüs. Als tweede obstakel schamen wij ons. We moeten ons­zelf niet weg­stop­pen “Wees niet beschaamd om alles bij Jezus te brengen in de biecht.”. Als derde noemde Fran­cis­cus “het gemor van de menigte”. Het vereist moed om een bood­schap van hoop en vreugde te ver­kon­di­gen. Daar riep de paus de jon­ge­ren toe op.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen alweer ten einde

Deze vie­ring maakte een einde aan een gewel­dige wereld­jon­ge­ren­da­gen. Net als de meeste jon­ge­ren verliet de paus aan het einde van de mid­dag Polen. De Neder­landse jon­ge­ren verbleven nog één nacht in Krakau. Na een korte eucha­ris­tie­vie­ring ver­trok­ken ook zij ’s mid­dags om 1 uur rich­ting Neder­land. Na een reis van ruim 15 uur wer­den de jon­ge­ren dins­dag­mor­gen opgewacht door familie en vrien­den op Am­ster­dam Sloter­dijk.

Vermoeid maar opge­bouwd met mooie erva­ringen zijn de jon­ge­ren terug­ge­gaan naar huis. 25 sep­tem­ber zullen zij elkaar nog eens ont­moe­ten voor een reünie en samen terug­kij­ken op deze prach­tige reis.

Met dank­baar­heid en en­thou­sias­me terug­kij­ken

Jong bisdom Haar­lem-Am­ster­dam kijkt terug op een prach­tige jon­ge­ren­bede­vaart naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Krakau. 125 jon­ge­ren hebben twee weken lang het geloof voluit gevierd. Mis­schien ontmoet u de ko­men­de weken één van deze jon­ge­ren. Vraag hem/haar om te ver­tellen over de erva­ringen die zijn opgedaan, ze zijn de moeite waard om naar te luis­te­ren.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose