Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

900 Nederlanders gaan paus zien

WJD - Grootste feest ter wereld!

gepubliceerd: vrijdag, 24 juni 2016
foto: Ramon Mangold / SRKK
900 Nederlanders gaan paus zien

900 Neder­landse jon­ge­ren doen dit jaar mee aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Krakau, Polen. Van 25 juli tot 1 au­gus­tus 2016 trekken miljoenen jon­ge­ren er uit de hele wereld op uit om samen het katho­lie­ke geloof te vieren. Paus Fran­cis­cus is er ook.

‘Zalig de barm­har­tigen want zij zullen barm­har­tig­heid onder­vin­den’ is het thema van dit massa-eve­ne­ment. Dit thema komt terug in klein- en grootschalige culturele festivals, vie­rin­gen en theater­voor­stel­lingen. Tra­di­tio­nele hoogte­pun­ten zijn de verwelko­ming van de paus op don­der­dag, op zater­dag de grote avond­wake onder de sterrenhemel en op zon­dag een in­druk­wek­kende slot­vie­ring.

Neder­land is erbij

Aan dit massa-eve­ne­ment doen dit jaar 900 Neder­lan­ders mee. Mgr. Mutsaerts (hulp­bis­schop van ’s Hertogen­bosch en portefeuilleh­ou­der jon­ge­ren), Mgr. Van den Hende (bis­schop van Rotter­dam) en Mgr. Hendriks (hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam) gaan mee voor de catecheses (gods­dienstlessen) en ver­der gaan Mgr. Woorts (hulp­bis­schop Utrecht) en Mgr. De Jong (hulp­bis­schop Roermond) gaan mee met de jon­ge­ren uit hun bisdom. Een week voordat het inter­na­tio­nale pro­gram­ma begint zijn er ver­schil­lende Neder­landse pro­gram­ma’s waarin onder meer bezoeken aan Ausch­witz en Praag gepland staan.

WJD in Rio de Janeiro

De vorige WJD (2013) vond plaats in Rio de Janeiro, Brazilië. Tijdens de slot­mis had­den zich maar liefst 3,5 miljoen jon­ge­ren verzameld op het beroemde Copacabana Beach. Bij­zon­der aan deze versie was dat een bio­lo­gie­stu­dente, Annemarie Scheer­boom, uit Neder­land de paus namens Europa mocht verwel­ko­men. (SRKK)Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose