Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Per luchtballon naar de WJD Krakau!

gepubliceerd: zaterdag, 2 april 2016

Per luchtballon? 1 april!

Naast de bus- en fiets­reis komt er nu een derde manier om af te reizen naar de WJD met Jong bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. 13 juli vertrekt er een luchtballon rich­ting Krakau met plek voor 5 jon­ge­ren die zich op een unieke manier gaan voor­be­rei­den op dit gewel­dige feest. Samen met een pro­fes­sio­nele ballonvaar­der en volg­team maak je in drie weken tijd de reis van je leven. Wacht niet lan­ger en zorg dat je vandaag nog een plekje reserveert in de mand!

De Reis

1 april!De vlucht vertrekt woens­dag 13 juli en zal zich via ver­schil­lende bede­vaarts- en toe­ris­tisch plaatsen in Duits­land en Polen rich­ting Krakau bewegen. Een luchtballon is niet bestuur­baar, de koers van de ballon is af­han­ke­lijk van de windrich­ting en snel­heid. Daarom is er een ruime marge inge­bouwd voor dagen met on­gun­stig weer. Door gebruik te maken van ver­schil­lende luchtlagen zorgen we er in ieder geval voor dat jij 26 juli bij de ope­nings­mis van de WJD aanwe­zig bent. Het voor­pro­gramma dat Jong bisdom Haar­lem-Am­ster­dam aanbiedt in Praag zul je helaas missen, maar daar krijg je dan ook wat voor terug!

Pro­gram­ma

Een luchtballon kan alleen in de ochtend en in de avond vliegen. Een vliegsessie zal daarom maximaal 3 uur duren. Over­dag bezoek je ver­schil­lende bede­vaarts­plaatsen en bij­zon­dere plekken waar jullie je als groep voor­be­rei­den op de WJD. Over­dag zul je dus per auto reizen naar de beoogde bestem­mingen. Omdat de lan­dings- en opstijglo­ca­ties af­han­ke­lijk zijn van het weer zullen die op de dag zelf de­fi­ni­tief bepaald wor­den. Voor­af­gaand aan de reis boeken we locaties die af­han­ke­lijk van de voortgang van de reis klaar staan om ons te ont­van­gen.

Volg­team

Tijdens jouw vlucht word je gevolgd door een pro­fes­sio­neel volg­team. Zij hou­den alle weers­ver­an­de­ringen en jullie vei­lig­heid goed in de gaten. Aan het einde van een ochtend sessie pakken zij de ballon in en bouwen hem op een geschikte locatie weer op voor de avondsessie. Het grond­team ver­zorgt alle rand­zaken als levens­mid­de­len, over­nach­tingen en aan­komst en vertrektij­den.

Over­nach­ting

Je zult tij­dens de reis in ver­schil­lende hostels en op cam­pings over­nach­ten. Precieze locaties zijn nog onbekend. Bede­vaarts- en toe­ris­tische plekken in Duits­land en Polen die nu als optie in het schema staan opgeno­men zijn o.a. Kevelaer, Mariental, Dres­den, Leip­zig, het hei­lig­dom van Polkowice, Częstochowa en bij guns­tig weer moge­lijk Wadowice. Alle locaties zijn onder voorbehoud.

Voor­waar­den

Be­lang­rijk is dat je flexibel kunt omgaan met ver­an­de­ringen. Er is niets zo onvoorspel­baar als een reis naar de WJD en helemaal met een luchtballon. Je weet niet waar je de volgende nacht slaapt en hoe laat je weer vertrekt. Daar­naast is het be­lang­rijk dat je geen hoogtevrees hebt of snel zeeziek bent. Verder wordt er van je verwacht dat jij de in­struc­ties opvolgt die wor­den gegeven en je voor lan­gere tijd de rust kan bewaren in een kleine ruimte.

Info

Vertreklo­ca­tie: In Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. (Precieze locatie wordt op de dag voor vertrek bekend gemaakt)

Prijs: € 1.400,- (eerste prognose)

De aanmel­ding voor deze reis gaat net zoals de andere reizen via reis­orga­ni­sa­tie VNB en loopt door t/m 5 juni (maximaal 5 personen).

Heb je in­te­res­se stuur nu al een mail naar info@jong­bis­domhaarlem.nl en reserveer een plekje in de mand.

Video
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose