Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Promotie WJD in volle gang

Promo video, bijeenkomsten en rolbanners

gepubliceerd: dinsdag, 13 oktober 2015

De voor­be­rei­dingen voor de Wereld Jon­ge­ren­da­gen(WJD) Krakau zijn in volle gang. Ook in ons bisdom staat een bij­zon­dere reis in de stij­gers. Via Praag en Ausch­witz wordt er ko­men­de zomer met een grote groep jon­ge­ren afgereisd naar Polen. Het thema van de reis is Dare2share! en zal plaats­vin­den van 20 juli t/m 2 au­gus­tus.

Pro­mo­tie video

Ter pro­mo­tie van de WJD heeft jong­bis­dom Haar­lem-Am­ster­dam met een grote groep jon­ge­ren een spet­te­rende pro­mo­tie video gemaakt. Deze video heeft het doel om zoveel moge­lijk jon­ge­ren binnen en buiten onze kringen en­thou­siast te maken voor de WJD. Het is een korte video waar, ondanks de soms moei­lijke situatie in de kerk, het en­thou­sias­me en de vreugde van ons geloof in naar voren komt. De WJD is voor veel jon­ge­ren een aan­moe­di­ging voor hun geloof en een be­lang­rijk moment voor hun ver­dere leven.

WJD rolbanners

WJD RolbannerU kunt zelf ook meedoen met de pro­mo­tie van de WJD. Via Jong­bis­dom Haar­lem-Am­ster­dam kunt u pro­mo­tie­ma­te­ri­aal aan­vra­gen. Voor het aan­vra­gen van WJD-ma­te­ri­aal en alle anderen vragen kunt u mailen naar info@jong­bis­domhaarlem.nl.

Daarbij is er ook de moge­lijk­heid om WJD-roll up banners te be­stel­len. Deze kunt u plaatsen achter in de kerk, pa­ro­chie­zaal, jon­ge­ren­ruimte of derge­lijke ruimtes. Het is belang­rijk dat jong en oud bekend wor­den met de WJD en daarvoor kunnen deze banners in uw pa­ro­chie een be­lang­rijke rol spelen. Banners kosten € 45 inclusief verzen­ding.

Pro­mo­tie bij­een­komsten

Door heel bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zullen in het najaar van 2015 en het voor­jaar van 2016 WJD pro­mo­tie­bijeen­komsten wor­den geor­ga­ni­seerd. Ie­der­een die meer in­for­ma­tie wilt over de reis die we als Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gaan maken is uit­ge­no­digd om daar bij aanwe­zig te zijn.

Een groep jonge en­thou­siaste promotoren staat klaar om het bisdom door te trekken en u/jou alles te ver­tellen over de WJD. Wil je meer weten zorg dat je bij één van de on­der­staan­de bijeen­komsten aanwe­zig bent:

datum tijd plaats lokatie
Zondag 1 no­vem­ber 16.00 uur Hilversum Vitus­kerk, Emma­straat 5
Woens­dag 4 no­vem­ber 19.30 uur Am­ster­dam-Osdorp Lucas Pa­ro­chie, Osdorper Ban 132
Donder­dag 5 no­vem­ber 19.00 uur Am­ster­dam-Oost Pa­ro­chie Mar­te­la­ren van Gorcum, Linaeushof 94
Vrij­dag 6 no­vem­ber 19.30 uur Hoofd­dorp Johannes de Doper, Kruis­weg 1073
    Donder­dag 12 no­vem­ber 19.15 uur Zwaag Sint Martinus­kerk, Dr. Nuijens­straat 1
Zondag 15 no­vem­ber 18.30 uur
Heer­hu­go­waard Heilige Dio­ny­sius, Middenweg 248
Donder­dag 19 no­vem­ber 19.15 uur Bo­ven­karspel Sint Martinus­kerk, Hoofd­straat 205
Vrij­dag 20 no­vem­ber 19.30 uur Haar­lem Pastoor van Ars kerk, Prinses Beatrix­plein 6
Zondag 22 no­vem­ber 16.00 uur Am­ster­dam Boom­kerk, Admiraal de Ruijterweg 406
Zondag 22 no­vem­ber 16.00 uur Laren Sint-Jans­basi­liek, Bink 31

Het aantal bo­ven­ge­noem­de pro­mo­tie­bij­een­komsten wordt ver­der uit­ge­breid in de ko­men­de maan­den.

Meer in­for­ma­tie
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose