Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Op weg naar de WJD Krakau!

Inschrijving bisdomreis geopend!

gepubliceerd: maandag, 28 september 2015

WJD 2016 Krakau - Inschrijving geopendAanko­men­de zomer ver­trek­ken vanuit de hele wereld jon­ge­ren naar Krakau om de Wereld­jon­ge­ren­dagen te beleven. Ook ons Bisdom heeft een eigen reis: ‘Dare2Share!’ De paus nodigt ons uit om zorg te dragen voor anderen, om lief te hebben en al het goede dat je ont­van­gen hebt met anderen te delen.

We gaan op reis van 20 juli t/m 2 au­gus­tus 2016! Op de jon­ge­ren­web­si­te van het bisdom staat het uitge­breide pro­gram­ma, onder­staand vind je een korte samen­vat­ting en lees je hoe je kunt in­schrij­ven.

Reis­over­zicht

woens­dag 20 juli: Vertrek vanuit Haar­lem (per bus)
don­der­dag 21 t/m maan­dag 25 juli: Verblijf bij ge­meen­schap Sant’ Egidio in Praag
maan­dag 25 juli: Bezoek Ausch­witz
dins­dag 26 t/m zon­dag 31 juli: WJD in Krakau
maan­dag 1 en dins­dag 2 au­gus­tus: Terugreis naar Neder­land

Praag

Het voor­pro­gram­ma van onze reis vindt plaats in Praag. In Praag ver­blij­ven we in een youth-hostel en leren we de Gemeen­schap Sant’ Egidio kennen. Deze gemeen­schap is ontstaan uit een groep stu­den­ten die vanuit hun geloof vrien­den zijn gewor­den met de armen van Praag, onder wie dak­lo­zen, Roma­kin­de­ren en ouderen.

Krakau

WJD 2016 Krakau Dare2ShareOp weg naar Krakau maken we een tussen­stop in Ausch­witz, het grootste vernieti­gings­kamp uit de Tweede wereld­oorlog.

In Krakau neem je drie ochten­den deel aan het Neder­lands­talig pro­gram­ma. In de mid­da­gen en avon­den neem je deel aan het jon­ge­ren­festival met muziek, theater, dis­cus­sie en nog veel meer – verspreid over tal­loze locaties in de stad. De hoogte­pun­ten zijn de verwelko­ming van de paus op don­der­dag en de grote avond­wake op zater­dag­avond. De WJD wordt af­ge­slo­ten met een in­druk­wek­kende slot­vie­ring.

Prijzen

Schrijf je in voor 9 mei 2016 en betaal € 685,-

Ná 9 mei 2016 betaal je € 765,- De reissom is inclusief € 100,- sponso­ring van bis­schop Punt en Hulp­bis­schop Hendriks voor de jon­ge­ren uit bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Je kunt je uiter­lijk in­schrij­ven t/m 5 juni 2016.

Maak je tij­dens de reis geen zorgen over ver­voer en maal­tij­den. Dit en alle kosten voor het pro­gram­ma en het voor­berei­dings­weekend (of dag) zijn inbegrepen in de prijs.

Som­mi­ge jon­ge­ren hebben het geld voor han­den anderen niet. Kijk op www.jong­bis­domhaarlem.nl om je aan te sluiten bij leuke sponsor- en spaar­acties of eventuele subsidie­moge­lijk­heden. Je kunt ook contact opnemen via dare2share2016@gmail.com voor meer info over de spaaracties.

Inschrijven

  1. Ga naar de web­si­te van VNB met reis PO1684
  2. Klik op ‘Boek nu’
  3. Voer je gegevens in en maak je reserve­ring compleet!

Meer in­for­ma­tie

Lees alles over de reis op de speciale jon­ge­ren­web­si­te van het bisdom:Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose