Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Op weg naar de WJD Krakau!

Inschrijving bisdomreis geopend!

gepubliceerd: maandag, 28 september 2015

WJD 2016 Krakau - Inschrijving geopendAanko­men­de zomer ver­trek­ken vanuit de hele wereld jon­ge­ren naar Krakau om de Wereld­jon­ge­ren­dagen te beleven. Ook ons Bisdom heeft een eigen reis: ‘Dare2Share!’ De paus nodigt ons uit om zorg te dragen voor anderen, om lief te hebben en al het goede dat je ont­van­gen hebt met anderen te delen.

We gaan op reis van 20 juli t/m 2 au­gus­tus 2016! Op de jon­ge­ren­web­si­te van het bisdom staat het uitge­breide pro­gram­ma, onder­staand vind je een korte samen­vat­ting en lees je hoe je kunt in­schrij­ven.

Reis­over­zicht

woens­dag 20 juli: Vertrek vanuit Haar­lem (per bus)
don­der­dag 21 t/m maan­dag 25 juli: Verblijf bij ge­meen­schap Sant’ Egidio in Praag
maan­dag 25 juli: Bezoek Ausch­witz
dins­dag 26 t/m zon­dag 31 juli: WJD in Krakau
maan­dag 1 en dins­dag 2 au­gus­tus: Terugreis naar Neder­land

Praag

Het voor­pro­gram­ma van onze reis vindt plaats in Praag. In Praag ver­blij­ven we in een youth-hostel en leren we de Gemeen­schap Sant’ Egidio kennen. Deze gemeen­schap is ontstaan uit een groep stu­den­ten die vanuit hun geloof vrien­den zijn gewor­den met de armen van Praag, onder wie dak­lo­zen, Roma­kin­de­ren en ouderen.

Krakau

WJD 2016 Krakau Dare2ShareOp weg naar Krakau maken we een tussen­stop in Ausch­witz, het grootste vernieti­gings­kamp uit de Tweede wereld­oorlog.

In Krakau neem je drie ochten­den deel aan het Neder­lands­talig pro­gram­ma. In de mid­da­gen en avon­den neem je deel aan het jon­ge­ren­festival met muziek, theater, dis­cus­sie en nog veel meer – verspreid over tal­loze locaties in de stad. De hoogte­pun­ten zijn de verwelko­ming van de paus op don­der­dag en de grote avond­wake op zater­dag­avond. De WJD wordt af­ge­slo­ten met een in­druk­wek­kende slot­vie­ring.

Prijzen

Schrijf je in voor 9 mei 2016 en betaal € 685,-

Ná 9 mei 2016 betaal je € 765,- De reissom is inclusief € 100,- sponso­ring van bis­schop Punt en Hulp­bis­schop Hendriks voor de jon­ge­ren uit bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Je kunt je uiter­lijk in­schrij­ven t/m 5 juni 2016.

Maak je tij­dens de reis geen zorgen over ver­voer en maal­tij­den. Dit en alle kosten voor het pro­gram­ma en het voor­berei­dings­weekend (of dag) zijn inbegrepen in de prijs.

Som­mi­ge jon­ge­ren hebben het geld voor han­den anderen niet. Kijk op www.jong­bis­domhaarlem.nl om je aan te sluiten bij leuke sponsor- en spaar­acties of eventuele subsidie­moge­lijk­heden. Je kunt ook contact opnemen via dare2share2016@gmail.com voor meer info over de spaaracties.

Inschrijven

  1. Ga naar de web­si­te van VNB met reis PO1684
  2. Klik op ‘Boek nu’
  3. Voer je gegevens in en maak je reserve­ring compleet!

Meer in­for­ma­tie

Lees alles over de reis op de speciale jon­ge­ren­web­si­te van het bisdom:
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose